החוג לציוויליזציות ימיות

Header4

ראש החוג: פרופ' רות שחק-גרוס

החוג לציוויליזציות ימיות, המעוגן אקדמית בפקולטה למדעי הרוח, מעניק לתלמידיו את האפשרות הייחודית לחקור את הארכיאולוגיה, ההיסטוריה, והמרקם של חברות שוכנות חופים, כמו גם את הסביבה הטבעית בתוכה התפתחו.

הלימודים בחוג מתמקדים בכמה נושאים העוסקים בציוויליזציות ימיות וסביבתן, ובכללם ארכיאולוגיה חופית וימית, היסטוריה ימית, ביולוגיה ואקולוגיה ימית, גיאולוגיה וגיאומורפולוגיה חופית וימית.

הלימודים הבין-תחומיים מציעים ידע מתקדם והתנסות מחקרית לתלמידים המעוניינים לחקור את קשריו של האדם עם הים במעבדות, בסיורי שדה, ובמחקרים וקורסים מבוססי שטח. דגש מיוחד מושם על נמלים, יישובים חופיים, ספינות וספנות כחלק ממורשתו הימית של הים התיכון.
תוכניות הלימודים השונות כוללות הפלגות לימודיות והפלגות מחקר, וחפירות ארכיאולוגיות יבשתיות, חופיות ותת-מימיות. כמו כן פועלת בחוג תוכנית בינלאומית אליה מגיעים סטודנטים מכל העולם.

 

תחומי מחקר

החוג לציוויליזציות ימיות הינו חוג ייחודי, המתמקד בלימודים רב תחומיים, המשלב מחקר על החברה האנושית יחד עם מחקר מדעי מתחום הים ומספק גישה כוללת ללימודי הים והחופים.
החוג מציע תוכניות ללימודי בוגר (מוסמך ודוקטורט) בתחומי ארכיאולוגיה חופית ותת-ימית, היסטוריה ימית, גאומורפולוגיה ימית וחופית, ואקולוגיה ימית ומשאבי הים. 

ארכיאולוגיה חופית ותת-ימית

תחום המוקדש למחקר תרבויות אנושיות ופעילותן הימית בייחוד סביב הים התיכון. הסטודנטים חוקרים יישובים חופיים, נמלים, שרידי ספינות טרופות ומטענן, כמו גם אומנות וספרות ימית. מספר רב של אתרים פזורים לאורך חופי ישראל וביניהם עתיקות קיסריה, לגונת טנטורה, דור, נמי, עתלית, אבו-הוואם, עכו, ואכזיב המציעים הזדמנות ייחודית למחקר ארכיאולוגי חופי ותת-ימי.

 

היסטוריה ימית

מחקר ההיסטוריה הימית מתפרש על פני תקופות החל מהעת העתיקה ומתרכז בהיסטוריית המסחר הימי, החוק הימי ואספקטים צבאיים. הלימוד והמחקר מתבססים על חקירת ספרות קלאסית, חרסים, מטבעות, הקדשות ומסמכים כתובים עתיקים. חקר ההיסטוריה הימית מתרכז בים התיכון כרשת של נמלים, אימפריות ימיות, ומקור השיט בעולם. ממקורות כתובים מוקדמים כגון האילאדה והאודיסאה דרך מסמכי הגניזה הקהירית ועד דוחות עכשוויים של ניווט, עולה החשיבות של השיט והספנות במרחב הים התיכון.

גאומורפולוגיה ימית וחופית

בחקר מורפולוגית הים והחופים ננקטת גישה רב תחומית. שימוש בניתוח סדימנטולוגי, סטרטיגרפי, גיאופיסי וביולוגי יחד עם מידע ארכיאולוגי והיסטורי מסייע לשחזור סביבות חופיות קדומות וקווי חוף קדומים בקנה מידה היסטורי ואף גיאולוגי. שחזור תנאי הסביבה הקדומים הכרחי לצורך הבנה מעמיקה של תהליכי התיישבות אנושית בעבר. בהתחשב בסיכונים הנוגעים לשינויים העולמיים העכשוויים, מחקר שכזה מספק רמזים לגבי השפעת הסביבות החופיות על האנושות בהווה.

 

אקולוגיה ימית

מזרח הים התיכון הינו אחד מאזורי הים העניים ביותר בנוטריאנטים (חומרי דישון) בעולם ותופעה זו מתבטאת גם במארג המזון הימי הדל יחסית. למרות זאת אזור דרום מזרח הים התיכון הוא אחד האזורים הימיים הדינמיים ביותר בעולם עקב פלישה של מינים רבים וגורמים נוספים, כגון שינויי אקלים. חוקרי האקולוגיה הימית בחוג בוחנים את יחסי הגומלין של היצורים הימיים השונים (אצות, חסרי חוליות, דגים ויונקים ימיים) עם סביבתם הטבעית ועם האדם, על מגוון פעילויותיו שלעיתים פוגעות בחי הימי ולעיתים מנצלות אותו כמשאב טבע .ברשימת הנושאים הנלמדים ונחקרים בחוג נכללים: זיהום הים, שינויי אקלים, פלישת מינים כבעיה וכמשאב, יונקים ימיים , חקלאות ימית, מדיניות סביבתית, השימוש בשוניות מלאכותיות למטרות שימור סביבתי ודייג, אזורים מוגנים מדייג ועוד.

 


גב' לורה כהן, עוזרת מנהלית לראש החוג
החוג לציוויליזציות ימיות
חדר 106, הבניין הרב תכליתי
אוניברסיטת חיפה
שד' אבא חושי 199, הר הכרמל, חיפה 3498838
טל': 972-4-8240941+
דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


המחלקה להרשמה וקבלה


צור קשר

גב' טל פורטיס-שיפטן, ממלאת מקום העוזרת מנהלית לראש החוג לביולוגיה ימית

טל': 972-4-8288794+  |  דוא"ל:  marbio@univ.haifa.ac.il  |  ימים א' - ה': 09:00 - 13:00
החוג לביולוגיה ימית, חדר 283, הבניין הרב תכליתי, אוניברסיטת חיפה. שד' אבא חושי 199, הר הכרמל, חיפה 3498838

© 2017 Leon H. Charney School of Marine Sciences. All Rights Reserved.