החוג לציוויליזציות ימיות

Header4

ראש החוג: פרופ' רות שחק-גרוס

החוג לציוויליזציות ימיות, המעוגן אקדמית בפקולטה למדעי הרוח, מעניק לתלמידיו את האפשרות הייחודית לחקור את הארכיאולוגיה, ההיסטוריה, והמרקם של חברות שוכנות חופים, כמו גם את הסביבה הטבעית בתוכה התפתחו.

מזכירות החוג

גב' לורה כהן

טלפון חיצוני: 04-8240941/600

דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

חדר 282, הבניין הרב תכליתי

צור קשר

גב' טל פורטיס-שיפטן, ממלאת מקום העוזרת מנהלית לראש החוג לביולוגיה ימית

טל': 972-4-8288794+  |  דוא"ל:  marbio@univ.haifa.ac.il  |  ימים א' - ה': 09:00 - 13:00
החוג לביולוגיה ימית, חדר 283, הבניין הרב תכליתי, אוניברסיטת חיפה. שד' אבא חושי 199, הר הכרמל, חיפה 3498838

© 2017 Leon H. Charney School of Marine Sciences. All Rights Reserved.