החוג לביולוגיה ימית

marbioEN

 ד"ר לאורה שטיינדלר

 

Laura Steindlerטל' חיצוני:  04-8288987  

טל' פנימי: 8987

חדר:  189, הבניין הרב תכליתי

מייל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

תחומי מחקר: Marine Microbiology

מעבדה: The Marine Microbiology Lab , חדר 105, הבניין הרב-תכליתי

מידע נוסף: Dr. Laura Steindler

 

צור קשר

גב' טל פורטיס-שיפטן, ממלאת מקום העוזרת מנהלית לראש החוג לביולוגיה ימית

טל': 972-4-8288794+  |  דוא"ל:  marbio@univ.haifa.ac.il  |  ימים א' - ה': 09:00 - 13:00
החוג לביולוגיה ימית, חדר 283, הבניין הרב תכליתי, אוניברסיטת חיפה. שד' אבא חושי 199, הר הכרמל, חיפה 3498838

© 2017 Leon H. Charney School of Marine Sciences. All Rights Reserved.