החוג לביולוגיה ימית

marbioEN

ד"ר טלי מס

 

Tali Massטל' פנימי: 8977

טלפון חיצוני: 04-8288977

חדר: 269, הבניין הרב תכליתי

מייל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

תחומי מחקר: Coral ecology, physiology and biomineralization

מעבדה: Coral Biomineralization and Physiology, חדר 265, הבניין הרב תכליתי

מידע נוסף: Dr. Tali Mass

 

צור קשר

גב' טל פורטיס-שיפטן, ממלאת מקום העוזרת מנהלית לראש החוג לביולוגיה ימית

טל': 972-4-8288794+  |  דוא"ל:  marbio@univ.haifa.ac.il  |  ימים א' - ה': 09:00 - 13:00
החוג לביולוגיה ימית, חדר 283, הבניין הרב תכליתי, אוניברסיטת חיפה. שד' אבא חושי 199, הר הכרמל, חיפה 3498838

© 2017 Leon H. Charney School of Marine Sciences. All Rights Reserved.