החוג לביולוגיה ימית

marbioEN

פרופ' דני צ'רנוב

 

tchernov dטל' פנימי: 2515

טלפון : 04-8240515

חדר: 284, הבניין הרב תכליתי, ובשדות ים

מייל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

מעבדה:  Deep med research group, חדר 290, הבניין הרב תכליתי

מידע נוסף: Prof. Dan Tchernov

 

צור קשר

גב' טל פורטיס-שיפטן, ממלאת מקום העוזרת מנהלית לראש החוג לביולוגיה ימית

טל': 972-4-8288794+  |  דוא"ל:  marbio@univ.haifa.ac.il  |  ימים א' - ה': 09:00 - 13:00
החוג לביולוגיה ימית, חדר 283, הבניין הרב תכליתי, אוניברסיטת חיפה. שד' אבא חושי 199, הר הכרמל, חיפה 3498838

© 2017 Leon H. Charney School of Marine Sciences. All Rights Reserved.