החוג לציוויליזציות ימיות

Header4

תוכנית לימודים לתואר שני (M.A)

 

תכנית הלימודים:

תלמידי החוג ילמדו מגוון נושאים העוסקים בציוויליזציות ימיות וסביבתן, ובכללם ארכיאולוגיה חופית וימית, היסטוריה ימית, אקולוגיה ימית ומשאבי ים, גיאולוגיה וגיאומורפולוגיה חופית וימית.
תכנית הלימודים משלבת את ההתמחות המיוחדת של כל תלמיד עם לימוד בין תחומי בנושאי הים והאדם, וכוללת:

א. קורסי חובה

ב. קורסי בחירה

ג. סמינריונים

ד. סמינר בין תחומי

ה. הכשרה מעשית: שיטות מחקר ימיות או מעבדתיות, סיורים בחופי הארץ, הפלגה מחקרית בחופי הארץ, השתתפות במחקרי שדה, חפירות לימודיות ארכיאולוגיות

 

מבנה הלימודים:

מסלול א' - (עם כתיבת עבודת גמר מחקרית) בהיקף של 32 שש"ס (לא כולל לימודי עזר והשלמות)

מסלול ב' - (חובת בחינת גמר), בהיקף של 36 שש"ס (לא כולל לימודי עזר והשלמות).
אפשרות למסלול ב': יום לימודים מרוכז במשך שנתיים.

 

תנאי הקבלה:

לחוג לציוויליזציות ימיות יתקבלו תלמידים בעלי תואר ראשון (ב"א) לאחד משני מסלולי הלימודים המתקיימים בחוג:

מסלול א' (עם כתיבת עבודת גמר מחקרית) - בציון ממוצע של "טוב" (82 לפחות) בלימודי הב"א בכל אחד מחוגי הלימוד.
מסלול ב' (חובת בחינת גמר) - בציון ממוצע של "טוב" (76 לפחות) בלימודי הב"א בכל אחד מחוגי הלימוד.

  • ראיון בפני ועדת קבלה של החוג.
  • נדרשת ידיעת אנגלית ברמה טובה.
  • מועמד בעל תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה ששפת ההוראה בו אינה עברית, חייב לעמוד בבחינת ידע בעברית ברמה הנדרשת על - ידי האוניברסיטה במהלך לימודיו לתואר כתנאי לזכאותו לתואר.
  • מועמדים בוגרי אוניברסיטאות מוכרות מחו"ל וכן בוגרי אוניברסיטאות בעלות שלוחות בישראל, אשר פועלות באישור המועצה להשכלה גבוהה, יחויבו לעמוד בהצלחה בבחינת ה- GRE, או בלימודי השלמה במסגרת התואר הראשון. פרטים נוספים על מבחן GRE ניתן למצוא בתקנון לימודי תואר שני.


 לפרטים נוספים:

גב' לורה כהן, עוזרת מינהלית לראש החוג
טל': 04-8240941
דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
א' - ה': 08:00 - 12:00

החוג לציוויליזציות ימיות, חדר 282, הבניין הרב תכליתי, אוניברסיטת חיפה.
שד' אבא חושי 199, הר הכרמל, חיפה 3498838

 

 

 

 

צור קשר

גב' טל פורטיס-שיפטן, ממלאת מקום העוזרת מנהלית לראש החוג לביולוגיה ימית

טל': 972-4-8288794+  |  דוא"ל:  marbio@univ.haifa.ac.il  |  ימים א' - ה': 09:00 - 13:00
החוג לביולוגיה ימית, חדר 283, הבניין הרב תכליתי, אוניברסיטת חיפה. שד' אבא חושי 199, הר הכרמל, חיפה 3498838

© 2017 Leon H. Charney School of Marine Sciences. All Rights Reserved.