החוג לציוויליזציות ימיות

Header4

מזכירות החוג

גב' לורה כהן

טלפון חיצוני: 04-8240941/600

דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

חדר 282, הבניין הרב תכליתי

צור קשר

גב' טל פורטיס-שיפטן, ממלאת מקום העוזרת מנהלית לראש החוג לביולוגיה ימית

טל': 972-4-8288794+  |  דוא"ל:  marbio@univ.haifa.ac.il  |  ימים א' - ה': 09:00 - 13:00
החוג לביולוגיה ימית, חדר 283, הבניין הרב תכליתי, אוניברסיטת חיפה. שד' אבא חושי 199, הר הכרמל, חיפה 3498838

© 2017 Leon H. Charney School of Marine Sciences. All Rights Reserved.