החוג למדעים גאו-ימיים ע''ש ד''ר משה שטראוס

WP 20161030 002

מסלול ישיר ללימודי דוקטורט (Ph.D)

מס' מסלול: 224-315-17-02


מסלול לימודים זה מיועד לתלמידים מצטיינים, בעלי תואר בוגר בציון של לפחות 90 שיש ברצונם להמשיך ברצף לקראת לימודי דוקטורט ושהחוג רואה בהם מועמדים ללימודי תואר שלישי.

המעבר למסלול ישיר לסטודנטים הנמצאים כבר בתוכנית לתואר שני יתבצע בסוף השנה הראשונה של לימודי ה-M.Sc. ובתנאי שהתלמיד השלים קורסים בהיקף של 16 שש"ס לפחות וסיים בציון משוקלל של לפחות 90. במקרה זה, הצעת המחקר לתואר שלישי תוגש לא יאוחר מתחילת הסמסטר הרביעי ללימודים. עם אישור הצעת המחקר ועמידה בכל החובות המפורטות לסטודנט במסלול הרגיל כולל השלמת סה"כ 26 שש"ס, יעבור התלמיד למעמד של  דוקטורט שלב ב' ויחולו עליו חובות הלימוד כמפורט בסעיף א' לעיל (שאר הפרטים בהקשר למסלול זה ניתן לראות בתקנון לימודים מתקדמים).


עוזרת מנהלית לראש החוג:

Courtesy of of The Leon H. Charney School of Marine Sciencesגב' ענת אוברלנדר, עוזרת מנהלית לראש החוג

טל': 972-4-8288794+
דוא"ל:  margeo@univ.haifa.ac.il
א' - ה': 09:00 - 13:00

החוג למדעים גאו-ימיים ע''ש ד''ר משה שטראוס, חדר 283, הבניין הרב תכליתי, אוניברסיטת חיפה.
שד' אבא חושי 199, הר הכרמל, חיפה 3498838© 2017 Leon H. Charney School of Marine Sciences. All Rights Reserved.