החוג לציוויליזציות ימיות - מנהלי מעבדות

SoniaPinsky

גב' סוניה פינסקי

מנהלת המעבדה לארכיאולוגיה והיסטוריה ימית בראשות ד"ר עמנואל ננטה

תחומי מחקר: מחקרי מתמקד בעיקר בטכנולוגיות ליתיות עם עיון מיוחד בתקופות המאוחרות של דרום הלבנט, מהתקופה הכלקוליתית עד לתקופות המקראיות. עבודותיי על מכלולים מאתרים כמו פצאל, תל יזרעאל, תל חצור, תל אסור, תל צף ואחרים, בוחנות את ארגון הייצור הליתי בתוך האתרים וביניהם. מטרתי היא לפתח את מחקר המכלולים הליתיים של התקופות המאוחרות הללו, במיוחד של התקופות ההיסטוריות. אלה אזורי מחקר שהונחו עד כה בקרן זוית.

טלפון:  04-824078 (52789)
חדר: 9, הבניין הרב תכליתי
דוא"ל: spinsky@univ.haifa.ac.il 

woman

גב' לירון אקרשטיין

מנהלת המעבדה לחקר כלי שיט עתיקים בראשות ד"ר דבי צויקל

טלפון:  04-8240598 (52598)
חדר: 115, הבניין הרב תכליתי
דוא"ל: lackersta@univ.haifa.ac.il

 טלפון:  04-2843448 (53448)
חדר: 6, הבניין הרב תכליתי
דוא"ל: cdanino@staff.haifa.ac.il

gal barmatov paz

גב' גל ברמטוב- פז

מנהלת המעבדה לארכיאולוגיה סדימנטרית בראשות פרופ' רות שחק-גרוס

  טלפון:  04-6647979 (57179)
חדר: 116/2, הבניין הרב תכליתי
דוא"ל:  gpaz@staff.haifa.ac.il

Tanya

גב' טניה סוקולסקי

מנהלת מעבדה לארכיאולוגיה חופית וסקר תת-ימי
בראשות פרופ' אסף יסעור-לנדאו

טלפון:  04-8288948 (58948)
חדר: 106, הבניין הרב תכליתי
דוא"ל: tsokolsky@univ.haifa.ac.il 

man

מר רועי שפיר

מנהל המעבדה לארכיאוזואולוגיה ים תיכונית בראשות ד"ר נמרוד מרום

טלפון:  04-6647902 (57102)
חדר: 112, הבניין הרב תכליתי
דוא"ל: rshfir@univ.haifa.ac.il

Roni Zuckerman

גב' רוני צוקרמן

מנהלת המנהלת המעבדה למיקרו-היסטוריה סביבתית
בראשות ד"ר דוד פריזם

טלפון: 054-5888353
דוא"ל:  rzuckerma@staff.haifa.ac.il