מלגות

מלגות המכון ללימודי ים ע"ש ליאון רקנאטי

מלגה על שם יעקב רקנאטי
מלגה זו מוענקת למסטרנטים מצטיינים בחוג לציוויליזציות ימיות, על בסיס הישגים בלימודים בשנים א-ב במסלול הרגיל ובשנים א-ג במסלול המחקרי.

 מלגות על שם סר מוריס וליידי איירין האטר
מלגות אלו מוענקות לתלמידים מצטיינים בחוג לציוויליזציות ימיות במסלול א' (עם תזה) בתואר השני בשנים א-ג וכן לתלמידי תואר שלישי בשנים א-ד.
הזכאות לקבלת מלגות אלה מותנית באישור הצעת המחקר על ידי וועדות החוג לציוויליזציות ימיות.
ניתן להגיש רק מועמדות אחת בכל תואר (M.A. או Ph.D).

מלגה על שם רב חובל ראובן סדנאי ז"ל
מלגה זו מוענקת לתלמידים מהחוג לציוויליזציות ימיות בעלי קשיים כלכליים. המלגה בכפוף למילוי טופס המעיד על מידת הנזקקות.

מלגת רוטרי
מלגה מטעם מועדון רוטרי מוריה חיפה הניתנת לתלמידים מהחוג לציוויליזציות ימיות אשר מצטיינים בהשתתפותם בפרוייקט "עמוק בלב" המשותף למועדון רוטרי ולסדנה הימית של מכון רקנאטי ללימודי ים.

מלגות הרשות ללימודים מתקדמים

ניתן להתעדכן באתר הרשות ללימודים מתקדמים על המלגות המוצעות.