מזכירות החוג

lora

גב' לורה כהן,  עוזרת מנהלית לראש החוג