martech

(בהקמה)

תנאי קבלה והרשמה

תקופת הלימוד:
תואר שני (M.A.): שנתיים
תואר שלישי (Ph.D.): שלוש שנים

 

פיתוח חסר תקדים בים התיכון מול חופי ישראל ובפרט פיתוחם של מאגרי הגז והתשתיות הקשורות אליהם, מפנים את תשומת הלב הבינלאומית לאזור הכלכלי הישראלי בים התיכון ומציבים את מדינת ישראל בפני אתגרים חסרי תקדים. פיתוח מושכל ובר קיימא המתבסס על יכולת מדעית וטכנולוגית מחייבים תשתיות מתקדמות לניטור ומחקר ימי ובניית מומחיות ומיומנות מתאימה.

החוג (בהקמה) לטכנולוגיות ימיות בבית הספר למדעי הים באוניברסיטת חיפה הוא חוג אקדמי טכנולוגי-מחקרי-אקדמי שמטרתו היא להחזיק ולפתח ידע, תשתית וציוד מתקדם לחקר מעשי בים ובפרט בים העמוק ולהוות תשתית לאומית בנושא חקר הים.

צוות החוג יכלול קבוצת אנשי סגל אקדמאים המשלבים מומחיות בתחומי ההנדסה והפיסיקה הימית ביחד עם הבנה ומחקר בתחומי מדעי הטבע בחקר הים. פעילות מרכז הציוד והחוג תסתייע במהנדסים וטכנאים מקצועיים שיתמכו בהפעלה ובאחזקה של הפלטפורמות הימיות ובפיתוח סנסורים וטכנולוגיות ימיות. הסגל האקדמי והטכני בחוג יתמקד בשימוש וקידום טכנולוגיות ימיות רלבנטיות כגון שימושים חדשניים בסנסורים מתקדמים (אופטיים, אקוסטיים ואחרים), תקשורת, ניווט והינע תת-ימיים וכו'.

חזון החוג הינו להוות מוקד ידע ותשתית לאומית בחקר הים העמוק.


פרטי התקשרות:

גב' מירב אילון, עוזרת מנהלית
חדר 283, הבניין הרב תכליתי
אוניברסיטת חיפה
שד' אבא חושי 199, הר הכרמל, חיפה 3498838
טל': 972-4-8288794
דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
א' - ה': 08:00 - 16:00


המחלקה להרשמה וקבלה


 

© 2017 Leon H. Charney School of Marine Sciences. All Rights Reserved.

Web Analytics