CSMS Header 1

המרכז הימי של בית הספר למדעי הים על שם ליאון צ'רני ממוקם בחוף קיסריה, בסמיכות למחלקה הימית של רשות העתיקות הישראלית. המרכז תומך בשני הגופים ובשיתוף פעולה ביניהם בחקר חוף הים התיכון. המרכז אחראי לפעילויות הצלילה של בית הספר ומנוהל בהתאם לסטנדרטים בין לאומיים לצלילה מדעית.

 MarCenterBoat  MeteoStationDavis

 

 

 

 

© 2017 Leon H. Charney School of Marine Sciences. All Rights Reserved.