לשיחה עם יועץ לימודים
1-800-300-032

מרכז הלמסלי לחקר הים התיכון

Helmsley Charitable Trust Mediterranean Sea Research Center מרכז קרן הלמסלי לחקר הים התיכון, הנמצא כיום (אפריל 2014) בשלבי הקמה, בא להוות מוקד ארצי לפעילות מחקרית רב-תחומית בשילוב האקדמיה, התעשייה המקומית והקהילה. המרכז מתיימר לשמש בסיס ידע ומוקד בינלאומי בנושא פיתוח ומחקר הים. עיקר פעולת המרכז תתבטא בשיפור התשתיות הנדרשות למחקר הימי, עידוד שיתופי פעולה רב-תחומיים, פיתוח סגל אקדמי-מחקרי, פיתוח תכניות לימוד בתחום מדעי הים ופיתוח והרחבה של מאגרי המידע הלאומיים בתחום מדעי הים. המרכז יצויד בציוד המחקרי המתקדם ביותר בתחום, כולל רובוטים המיועדים לצלילה בים העמוק ומעבדות מחקר ייעודיות שיצוידו במיטב המכשור והמחשוב. בראש המרכז עומד פרופ' צבי בן אברהם.

 

כחלק מפעילות המרכז תוקם תחנה ימית למחקרים במים הרדודים שתאפשר ניטור ומעקב ארוך טווח אחר הסביבה הימית. בנוסף, יוקם חדר בקרה וירכשו מתקנים אוטונומיים ורובוטים תת ימיים שיתמכו בחקר ים עמוק. כמו כן תוקמנה שתי מעבדות – מעבדה לאופטיקה בסביבה התת-ימית ומעבדה לאקוסטיקה בסביבה התת-ימית. תחום נוסף עליו יושם דגש הוא פיתוח הקשרים המחקריים הבינלאומיים, הן באמצעות משיכה של תלמידי מחקר מצטיינים מכל העולם והן באמצעות חיזוק הקשרים הקיימים ויצירת קשרים חדשים עם מרכזי מחקר מקבילים בחו"ל. כבר כיום משתפת אוניברסיטת חיפה פעולה עם האיגוד הבינלאומי לקידוחים ימיים, ועם גופי מחקר בארצות הברית, קנדה, קפריסין, איטליה, ספרד ואחרים.

פעילות המרכז מהווה חלק בלתי-נפרד מהפעילות המחקרית המתבצעת בבית הספר למדעי הים ע"ש צ'רני, ומרבית חוקרי המרכז הינם אנשי סגל בית הספר.

 

רקע

הסביבה הימית הפכה בשנים האחרונות לאחד ממוקדי העניין במחקר בשל חשיבותה המדעית, היישומית והשלכותיה הסביבתיות הכלכליות והמשפטיות.

גילוי מאגר הגז הטבעי מול חופי ישראל וההחלטות לפתח תשתיות ימיות מגוונות מפנים את תשומת הלב הלאומית לאזור הכלכלי הישראלי בים התיכון ומציבים בפני ישראל אתגרים חסרי תקדים. אתגרים אלה מחייבים ארגון מחדש של הפעילות המדעית-אקדמית בתחום המחקר הימי תוך שילוב מרבי של הגורמים המעורבים בנושא.

נושאי המחקר הימי הם רבים וחובקים תחומי ידע מגוונים אשר משפיעים זה על זה, באופן הדורש גישה רב-תחומית וציוד מתאים: מבנה קרקעית הים ומה שתחתה, חיפוש מקורות אנרגיה (נפט, גז), דינאמיקה של גוף המים עצמו כמו גם שינויי מפלס גלובליים והקשר לתמורות אקלימיות כיום ובעבר הגיאולוגי, השפעה על החופים (כגון קריסת מצוקים), התפלת מי ים והשפעה על הסובב האנושי בהווה ובתקופות ארכיאולוגיות. בנוסף, מעל 50% מאוכלוסיית העולם חיה בסביבת הים ומתפרנסת ממשאביו במגוון אופנים – החל מדייג, כריית חולות, הפקת נפט וגז, תחבורה וכלה במשאב הפשוט ביותר – שטח בניה לאורך חופיו. עם גידול האוכלוסייה עולה גם הלחץ לניצול מחצבי הים, ומתרבים הניסיונות לפיתוח משאבים חדשים. לפיכך, מרכז הלמסלי שם לו למטירה להוות בסיס לאומי למחקר הים, להעסיק כוח אדם מיומן לתיפעול ותחזוקה של ציוד אוטונומי ורובוטי ולהבטיח נגישות לציוד עבור כלל הקהילייה המחקרית בישראל.

 

 דוא"ל לפניות  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2017 Leon H. Charney School of Marine Sciences. All Rights Reserved.

Web Analytics