CSMS Header 1

המכון ללימודי ים על שם רקאנטי

RIMS logoהמכון ללימודי ים על שם רקנאטי שהוקם ב 1972 מגשר מאז ועד היום בין מחקר מתחום מדעי הרוח לבין מדעים מדוייקים וטכנולוגיה במחקרים הנערכים בו ובמחקרים המשותפים שלו עם מוסדות מחקר אחרים בישראל ומחוץ לה. המכון מוציא לאור את המגזין התקופתי "R.I.M.S. News". סדנת המכון מופקדת על מילוי דרישות החוקרים והמחקר וביציע הפעילות התת ימית.  לאתר המכון (האתר בניה)

 

 

© 2017 Leon H. Charney School of Marine Sciences. All Rights Reserved.