marGeo EN

החוג לטכנולוגיות ימיות על שם האטר


תוכנית לימודים לתואר שני (M.Sc)

תוכנית לימודים לתואר שני (M.Sc)

ראש החוג: פרופ' מורל גרופר

יו"ר הועדה החוגית: יקבע בהמשך

מטרת הלימודים:

תוכן אקדמי: תכנית הלימודים בחוג לטכנולוגיות ימיות היא במסלול א' ותכלול לימוד מקצועות בתחום ותזה מחקרית המשלבת בין תכנים במדעי הים ותכנים טכנולוגיים בעלי הקשרים ימיים שיסייעו בפיתוח כלים לקידום המחקר הימי.

מטרות התוכנית מבחינה אקדמית והכשרתית: נושאי המחקר בתחום מדעי הים רבים וחובקים תחומי ידע מגוונים אך להם אתגר משותף; הם מחייבים שימוש באמצעים הנדסיים מתקדמים המפותחים במיוחד לצורך זה. בישראל, בתחום זה של מחקר הנדסי ופיתוח תשתית טכנולוגית לחקר הים העמוק פער משמעותי הן בידע והן בכוח אדם.

המטרה הראשית בהקמת החוג הנה לתת מענה לפער הקיים באמצעות מחקר של טכנולוגיות ימיות חדשניות והכשרת כוח אדם מקצועי שיתרמו לביסוס, קידום וחדשנות המחקר בתחומים השונים של מדעי הים. בוגרי התוכנית ישתלבו במחקר ופיתוח במסגרות אקדמיות ובתעשייה המתפתחת בתחום זה בארץ. מטרה נוספת של החוג הנה לשמש תשתית מדעית טכנולוגית לאומית בידע וציוד לחקר הים העמוק. ההכשרה בחוג משלבת מומחיות בתחומי הנדסה, הטכנולוגיה ומדעי הים. המחקר יתמקד בפיתוח מענה לאתגרים שבחקר הים באמצעות פיתוח טכנולוגיות מתקדמות כגון: נושאים חדשניים ברכבים רובוטיים תת מימיים, חיישנים תת מימיים מתקדמים (אופטיים, אקוסטיים ועוד) ועיבוד המידע שלהם, תקשורת וניווט תת מימי.
תכנית ההוראה בחוג תכסה קשת רחבה של נושאים הכוללים נושאים מדעיים בתחום הים ונושאים טכנולוגיים בהקשרם הימי. כמו כן הסטודנטים ילמדו שיטות ניסיוניות למחקר ימי תוך מתן דגש על יישום טכנולוגיות מתקדמות במחקר ניסויי וישתתפו בהפלגות מחקר בהם ירכשו ידע בהפעלת ופיתוח כלים טכנולוגיים ימיים מתקדמים.

קהל היעד של התוכנית הוא בוגרי תואר ראשון במדעים ובהנדסה, השואפים להתמחות בתחום הטכנולוגיות הימיות ומבקשים לבסס את פעילותם האקדמית והמקצועית על ידע מעמיק המעוגן בראיה רחבה.

 

תנאי קבלה:

לחוג יוכלו להתקבל בוגרי תואר ראשון בעלי ממוצע של 80 לפחות (B.Sc ארבע שנתי) בהנדסת מכונות, חשמל, אלקטרואופטיקה, אווירונאוטיקה, מדעי המחשב ו/או במדעים הקשורים לתחומים אלה ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל. חריגים יידונו על ידי ועדה חוגית.

לצורך קבלה לחוג על המועמד להגיש קורות חיים, גיליון ציונים רשמי מתארים קודמים מכתב הצהרת כוונות קצר המתאר את כיווני המחקר המעניינים את המועמד\ת ושמות של שני ממליצים.

מועמדים מתאימים יוזמנו לראיון אישי.

במהלך הסמסטר הראשון ללימודיו יידרש התלמיד להתקשר עם מנחה פוטנציאלי (חבר סגל בחוג) ולסכם על נושא המחקר. הודעת המנחה על נכונותו להנחות את הסטודנט בעבודת התיזה שלו עד תום הסמסטר הראשון ללימודים, תהווה תנאי להמשך הלימודים בחוג בסמסטר השני.

מועמדים בעלי תוארי ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה, ששפת ההוראה בו אינה עברית, חייבים לעמוד בבחינת ידע בעברית ברמה הנדרשת על-ידי האוניברסיטה כתנאי קבלה.

מועמדים מוסמכי אוניברסיטאות מוכרות מחו"ל וכן מוסמכי אוניברסיטאות בעלות שלוחות בישראל, אשר פועלות באישור המועצה להשכלה גבוהה, יחויבו לעמוד בהצלחה בבחינת ה־GRE. פרטים נוספים על מבחן GRE ניתן למצוא בתקנון לימודי תואר שני ובקישור: http://www.ets.org/gre/

 

מבנה הלימודים:

היקף השעות הנדרשות לקבלת התואר:
לתלמידים שסיימו לימודי תואר ראשון בהנדסה ארבע שנתי היקף הלימודים יעמוד על 24 שש"ס כדלקמן:

  • קורסי חובה בהיקף של 14 שש"ס.

  • קורסי בחירה בהיקף של 10 שש"ס, שייבחרו לפי ההנחיות הבאות:

    התלמיד יוכל לבחור קורסי בחירה מעבר לקורסים המפורטים בפקולטות השונות של אוניברסיטת חיפה ו/או בטכניון, באוניברסיטה אחרת בארץ או בחו"ל (אוניברסיטת חיפה תדאג להסדרי התשלום - בכפוף לאישור פרטני של הדיקן ללימודים מתקדמים), או במכון הבינ-אוניברסיטאי באילת). בחירת הקורסים תעשה בהסכמת מנחה עבודת הגמר המחקרית ויו"ר הוועדה החוגית ללימודי תואר שני.

  • השתתפות חובה בהפלגת הלימודית, ובסמינרים החוגיים והבית ספריים.

לתלמידים שסיימו לימודי תואר ראשון בפרק זמן של שלוש שנים – היקף הלימודים יעמוד על 28 שש"ס. תלמידים אלו ילמדו קורסי בחירה בהיקף של 14 שש"ס.


משך הלימודים:

הלימודים בחוג נפרסים על פני שתי שנות לימוד (לא כולל לימודי השלמות) במשך חמישה ימי לימוד בשבוע. מרבית קורסי החובה יתקיימו במשך שנת הלימודים הראשונה.
מוסמכי התוכנית יהיו זכאים לתעודת מוסמך האוניברסיטה בטכנולוגיות-ימיות (M.Sc).

 

מידע נוסף:

הנחיות לכתיבת הצעת מחקר למוסמך

 


למידע נוסף אנא צרו קשר עם:
גב' שני ג'רבי, עוזרת מנהלית
טל': 972-4-8288314+
דוא"ל:   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
א' - ה': 08:00 - 16:00

 

 

© 2017 Leon H. Charney School of Marine Sciences. All Rights Reserved.