marbio narrow

החוג לביולוגיה ימית

תוכנית לימודים לתואר שני (M.Sc)

משך הלימודים: שנתיים

 

ראש החוג: ד"ר תמר לוטן
יו"ר הועדה החוגית: ד"ר דניאל שר, ד"ר סמדר בן-טבו דה-לאון

האוקיאנוסים והימים מכסים כ- 70% מפני כדור הארץ ושוקקים חיים: אצות מיקרוסקופיות מהוות בסיס למערכת אקולוגית מורכבות – מאצות, מפלנקטון ואלמוגים ועד לוויתנים. בשנים האחרונות עולה הצורך בהכשרת דור חדש של מדענים שיוכלו להנחות את מקבלי ההחלטות  ברמות לאומיות ובין-לאומיות לשימוש במשאבי הים מחד גיסא ולשימורם מאידך. תלמידי החוג לביולוגיה ימית ישלבו מחקר מעמיק בביולוגיה ימית ברובד המולקולארי, הביוכימי, הפיזיולוגי והאקולוגי עם התמחות רב תחומית החובקת את מדעי הים, מתוך מטרה להיות מנהיגי המחקר העתידי בתחום הימי.

 

 תנאי קבלה:

  1. בוגרי תואר ראשון במדעים (.B.Sc.) בביולוגיה, במדעי הים, או במדעים הקשורים לתחומים אלה ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל. (ייתכן ויידרשו לימודי השלמה).
    דרישות הקדם לחוג הינן ברמת ידע של בוגר תואר ראשון בביולוגיה. הידע הנדרש הוא בתחומים הבאים: ביוכימיה, פיזיולוגיה, אקולוגיה, ביולוגיה מולקולרית, אנגלית, מחשב.דרישות הקדם לחוג הינן ברמת ידע של בוגר תואר ראשון בביולוגיה. הידע הנדרש הוא בתחומים הבאים: ביוכימיה, פיזיולוגיה, אקולוגיה, ביולוגיה מולקולרית, אנגלית, מחשב.
  2. ציון סופי משוקלל 85 לפחות בכל אחד מהחוגים הנלמדים לתואר ראשון.
  3. הגשת קורות חיים, מכתב הצהרת כוונות, גיליון ציונים רשמי ותעודת זכאות לתואר.
  4. מועמד מתאים יוזמן לראיון אישי.
  5. במהלך הסמסטר הראשון ללימודיו יידרש התלמיד להתקשר עם מנחה פוטנציאלי (חבר סגל בחוג) ולסכם על נושא המחקר. הודעת המנחה על נכונותו להנחות את הסטודנט בעבודת התיזה שלו עד תום הסמסטר הראשון ללימודים, תהווה תנאי להמשך הלימודים בחוג בסמסטר השני. תלמידים שנרשמו לחוג ועוד לא בחרו מנחה לתואר נדרשים לבצע סבב (רוטציה) בין שלוש מעבדות עם תחילת שנת הלימודים.  בכל מעבדה נדרש הסטודנט לעבוד לפחות 50 שעות במהלך חודש הסבב שלו.
  6. מועמדים בוגרי תואר ראשון במקצועות אחרים או שחסרים להם חלקים מהידע הנדרש, יוכלו להתקבל ללימודים בחוג במעמד "על תנאי" על פי החלטת הועדה החוגית ללימודי התואר השני, בתנאי שישלימו את הידע החסר עד סוף שנת הלימודים הראשונה. הוועדה החוגית ללימודי תואר שני תקבע את תוכנית ההשלמה לכל סטודנט בהתאם לרקע האקדמי שלו ולדרישות המחקר. סיום לימודי ההשלמה בציון ממוצע 85 ומעלה יהווה תנאי להמשך הלימודים בחוג.
  7. מועמדים מוסמכי אוניברסיטאות מוכרות מחו"ל וכן מוסמכי אוניברסיטאות בעלות שלוחות בישראל, אשר פועלות באישור המועצה להשכלה גבוהה, יחויבו לעמוד בהצלחה בבחינת ה־GRE. פרטים נוספים על מבחן GRE ניתן למצוא בתקנון לימודי תואר שני ובקישור:  http://www.ets.org/gre/
  8. מועמד בעל תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה, ששפת ההוראה בו אינה עברית, חייב לעמוד בבחינת ידע בעברית ברמה הנדרשת על-ידי האוניברסיטה כתנאי קבלה.

 

מסמכים נדרשים: לפנייה לקבלה ללימודי תואר שני (M.Sc) יש לצרף את המסמכים הרשומים כאן.

 

מבנה הלימודים:
הלימודים מתנהלים במסלול א' בלבד, הכולל כתיבת עבודת גמר מחקרית (תיזה).
תכנית הלימודים כוללת (סה"כ 32 שש"ס) מתוכן קורסי חובה בהיקף של 20 שש"ס, כולל השתתפות חובה בהפלגה הלימודית ובסמינריונים החוגיים.

בחירת קורסי הבחירה תעשה בהסכמת מנחה עבודת הגמר המחקרית ויו"ר הוועדה החוגית ללימודי תואר שני.
הערה: חלק מקורסי החוג (כולל קורסי חובה) עשויים להינתן באנגלית ללא התראה מוקדמת.


משך הלימודים:

הלימודים בחוג נפרסים על פני שתי שנות לימוד (לא כולל לימודי השלמות) במשך חמישה ימי לימוד בשבוע. מרבית קורסי החובה יתקיימו במשך שנת הלימודים הראשונה וירוכזו במידת האפשר בשלושה ימי לימוד בשבוע.
מספר מסלול: 227201-17-01
מוסמכי התוכנית יהיו זכאים לתעודת מוסמך האוניברסיטה בביולוגיה ימית (M.Sc.) .

 

דגשים חשובים ללימודי תואר שני

שנה ראשונה - הגשת הצעת מחקר - יש להגיש את הצעת המחקר עד סוף שנת הלימודים הראשונה (לדוגמא, סטודנט שהתחיל לימודיו בסמסטר א' יגיש את הצעת המחקר עד תחילת סמסטר א' בשנה העוקבת). את ההצעה יש להגיש במייל למזכירות החוג ולמנחה.

שנה שניה - הגשת עבודת התיזה - הגשה העבודה תתבצע עד תאריך 30.11 בכל שנה. ניתן להגיש את קובץ העבודה (PDF) במייל למזכירות החוג ולמנחה. בנוסף, עד למועד זה יש לגשת לרשות ללימודים מתקדמים (לגב' גילי פרידמן, בתיאום מראש) לבדיקה צורנית של העבודה - יש להגיע עם עותק אחד מודפס (לא כרוך). סטודנטים שיאחרו בהגשת העבודה לאחר ה-30.11 יחויבו ב-10% מגובה שכ"ל.

* סטודנטים שסיימו 3 שנות לימודים מתבקשים למלא טופס בקשה להארכת לימודים –באתר הרשות ללימודים מתקדמים - http://graduate.haifa.ac.il/index.php/he/2011-01-19-10-36-50/2011-01-19-10-41-55

סגירת תואר - סטודנטים שהגישו ונבחנו על עבודת התיזה שלהם, קיבלו את כל ציוניהם ועמדו בכל חובות הלימודים עד סוף חודש פברואר (בשנה העוקבת להגשת התיזה) יוכלו להיכלל בטקס סיום השנתי אשר מתקיים מדי חודש יוני. סטודנט שיסגור את התואר שלו לאחר חודש פברואר ייכלל בטקס הסיום של השנה לאחר מכן.

מלגות - דרך הרשות ללימודים מתקדמים. ניתן להתעדכן באתר הרשות על המלגות המוצעות לסטודנטים לתואר שני:  http://graduate.haifa.ac.il/index.php/he/schilarships-heb/2011-01-23-10-28-56

 

תקנון

List of Mandatory and recommended elective courses

 


למידע נוסף:

גב' ענת אוברלנדר, עוזרת מנהלית לראש החוג
טל': 972-4-8288794+
דוא"ל:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
א' - ה': 09:00 - 13:00

החוג לביולוגיה ימית, חדר 283, הבניין הרב תכליתי, אוניברסיטת חיפה.
שד' אבא חושי 199, הר הכרמל, חיפה 3498838

 

 

© 2017 Leon H. Charney School of Marine Sciences. All Rights Reserved.