החוג לציוויליזציות ימיות

Header4

ראש החוג: פרופ' רות שחק-גרוס

החוג לציוויליזציות ימיות מעניק לסטודנטים הזדמנות יוצאת מן הכלל לחקור את ההיסטוריה, הארכיאולוגיה והמרקם של תרבויות ימיות, וגם לעסוק בהשפעת הסביבה הטבעית על התפתחותן ותולדותיהן.

 

לימודי החוג לציוויליזציות ימיות מתמקדים בתחומים רבגוניים בעלי השתייכות לנושא, ואלה כוללים ארכיאולוגיה תת-ימית וחופית, ביולוגיה ואקולוגיה ימית, היסטוריה ימית, גיאולוגיה וגיאומורפולוגיה. לימודים רב-תחומיים אלה, המשולבים עם טיולי שדה וקורסים ותרגילי מחקר בשטח, מקנים לסטודנטים המעוניינים לחקור יחסי הגומלין

בין האדם והים ידע מתקדם וניסיון בשיטות מחקר. יש שימת דגש בתפקידים של נמלים, ספינות וימאות כחלק מהירושה הימית של ים התיכון. החוג לציוויליזציות ימיות

הינו חוג ייחודי המשלב לימודים בין-תחומיים במדעי הרוח והטבע על מנת להגיע לגישה כוללת לחקר החופים והימים. החוג מציע השתלמויות לקראת קבלת תואר שני (M.A.) או שלישי (.Ph.D) בנושאים: ארכיאולוגיה חופית ותת-ימית, היסטוריה ימית, גיאומורפולוגיה חופית וימית, ביולוגיה ימית, ומשאבי הים. מטרתנו היא להקנות לסטודנטים ידע בין-תחומי בתוך כל אחד מתחומי הלימוד המוצעים, וזה כולל: הבנת תרבויות שהזיקה לים הייתה בסיס להתפתחותן, עם דגש על תרבויות באזורי הים התיכון וים סוף בעת העתיקה ובימי הביניים. לתכלית זאת יכלול תכנית הלימודים גיאוגרפיה סביבתית, ארכיאולוגיה והיסטוריה של התרבויות הנלמדות. הבנת התנאים האוקינוגרפיים, האקולוגיים והגיאומורפולוגיים של החוף כמו של הים הפתוח, בשימת דגש מיוחד על השפעתם של תנאים אלה על התפתחותן של התרבויות הימיות הנלמדות. עבודת מחקר מעשית בשטח חופי ובים הפתוח בתחומים של ארכיאולוגיה ימית, ביולוגיה ואקולוגיה ימית וגיאומורפולוגיה ימית. כמו כן יידרש בקיעות בשיטות ביבליוגרפיות בהיסטוריה ימית. בוגרי החוג לציוויליזציות ימיות בעבר כבר תפסו משרות רבות וחשובות, מעבודה במחקר אקדמי ועד להעסקתם בחברות ציבוריות ופרטיות.


סגל החוג   |   מנהלי מעבדות


 

תחומי מחקר

החוג לציוויליזציות ימיות הינו חוג ייחודי, המתמקד בלימודים רב תחומיים, המשלב מחקר על החברה האנושית יחד עם מחקר מדעי מתחום הים ומספק גישה כוללת ללימודי הים והחופים.
החוג מציע תוכניות ללימודי בוגר (מוסמך ודוקטורט) בתחומי ארכיאולוגיה חופית ותת-ימית, היסטוריה ימית, גאומורפולוגיה ימית וחופית, ואקולוגיה ימית ומשאבי הים. 

ארכיאולוגיה חופית ותת-ימית

תחום המוקדש למחקר תרבויות אנושיות ופעילותן הימית בייחוד סביב הים התיכון. בחוג לציוויליזציות ימיות הסטודנטים חוקרים יישובים חופיים, נמלים, שרידי ספינות טרופות ומטענן, כמו גם אומנות וספרות ימית. מספר רב של אתרים פזורים לאורך חופי ישראל וביניהם עתיקות קיסריה, לגונת טנטורה, דור, נמי, עתלית, אבו-הוואם, עכו, ואכזיב המציעים הזדמנות ייחודית למחקר ארכיאולוגי חופי ותת-ימי.

 

היסטוריה ימית

מחקר  ההיסטוריה הימית מתפרש על פני תקופות החל מהעת העתיקה ומתרכז בהיסטוריית המסחר הימי, החוק הימי ואספקטים צבאיים. הלימוד והמחקר מתבססים על חקירת ספרות קלאסית, חרסים, מטבעות, הקדשות ומסמכים כתובים עתיקים. חקר ההיסטוריה הימית שנערך בחוג לציוויליזציות ימיות ובמכון רקאנטי ללימודי ים מתרכז בים התיכון כרשת של נמלים, אימפריות ימיות, ומקור השיט בעולם. ממקורות כתובים מוקדמים כגון האילאדה והאודיסאה דרך מסמכי הגניזה הקהירית ועד דוחות עכשוויים של ניווט, עולה החשיבות של השיט והספנות במרחב הים התיכון.

גאומורפולוגיה ימית וחופית

במסגרת החוג לציוויליזציות ימיות, ננקטת גישה רב תחומית בחקר מורפולוגית הים והחופים. שימוש בניתוח סדימנטולוגי, סטרטיגרפי, גיאופיסי וביולוגי יחד עם מידע ארכיאולוגי והיסטורי מסייע לשחזור סביבות חופיות קדומות וקווי חוף קדומים בקנה מידה היסטורי ואף גיאולוגי. שחזור תנאי הסביבה הקדומים הכרחי לצורך הבנה מעמיקה של תהליכי התיישבות אנושית בעבר. בהתחשב בסיכונים הנוגעים לשינויים העולמיים העכשוויים, מחקר שכזה מספק רמזים לגבי השפעת הסביבות החופיות על האנושות בהווה.

 

אקולוגיה ימית

מזרח הים התיכון הינו אחד מאזורי הים העניים ביותר בנוטריאנטים (חומרי דישון) בעולם ותופעה זו מתבטאת גם במארג המזון הימי הדל יחסית. למרות זאת אזור דרום מזרח הים התיכון הוא אחד האזורים הימיים הדינמיים ביותר בעולם עקב פלישה של מינים רבים,וגורמים נוספים, כגון שינויי אקלים. חוקרי האקולוגיה הימית בחוג בוחנים את יחסי הגומלין של היצורים הימיים השונים (אצות, חסרי חוליות, דגים ויונקים ימיים) עם סביבתם הטבעית ועם האדם, על מגוון פעילויותיו שלעיתים פוגעות בחי הימי ולעיתים מנצלות אותו כמשאב טבע .ברשימת הנושאים הנלמדים ונחקרים בחוג נכללים: זיהום הים, שינויי אקלים,  פלישת מינים כבעיה וכמשאב, יונקים ימיים , חקלאות ימית, מדיניות סביבתית, השימוש בשוניות מלאכותיות למטרות שימור סביבתי ודייג, אזורים מוגנים מדייג ועוד.

 

החוג לציוויליזציות ימיות מעניק לסטודנטים הזדמנות יוצאת מן הכלל לחקור את ההיסטוריה, הארכיאולוגיה והמרקם של תרבויות ימיות, וגם לעסוק בהשפעת הסביבה הטבעית על התפתחותן ותולדותיהן.
לימודי החוג לציוויליזציות ימיות מתמקדים בתחומים רבגוניים בעלי השתייכות לנושא, ואלה כוללים ארכיאולוגיה תת-ימית וחופית, אקולוגיה ימית, היסטוריה ימית, גיאולוגיה וגיאומורפולוגיה. לימודים רב-תחומיים אלה, המשולבים עם סיורים לימודיים באזורי החוף וקורסים ותרגילי מחקר בשטח, מקנים לסטודנטים המעוניינים לחקור יחסי הגומלין בין האדם והים ידע מתקדם וניסיון בשיטות מחקר. כמו כן נלמדים תפקידם של נמלים, ספינות וימאות כחלק מהמורשת הימית של הים התיכון. החוג לציוויליזציות ימיות הינו חוג ייחודי המשלב לימודים בין-תחומיים במדעי הרוח והטבע על מנת לתת רקע רחב ככל האפשר לחקר החופים והימים. החוג מציע שלל קורסים לקראת קבלת תואר שני (.M.A) או שלישי (.Ph.D) בנושאים: ארכיאולוגיה חופית ותת-ימית, היסטוריה ימית, גיאומורפולוגיה חופית וימית, אקולוגיה ימית, ומשאבי הים. מטרתנו היא להקנות לסטודנטים ידע רב-תחומי בכל אחד מתחומי הלימוד המוצעים, וזה כולל: הבנת תרבויות שהזיקה לים הייתה בסיס להתפתחותן, עם דגש על תרבויות באזור הים התיכון בעת העתיקה ובימי הביניים. לתכלית זאת  תכנית הלימודים כוללת ארכיאולוגיה והיסטוריה של תרבויות הלבנט,  הבנת התנאים האוקיאנוגרפיים, האקולוגיים והגיאומורפולוגיים של החוף ושל הים הפתוח, בדגש מיוחד על השפעתם של תנאים אלה על התפתחות התרבויות הימיות הנלמדות. עבודת מחקר מעשית מתבצעת בשטח חופי ובים הפתוח בתחומים של ארכיאולוגיה, ביולוגיה, אקולוגיה וגיאומורפולוגיה ימית. בוגרי החוג לציוויליזציות ימיות מאיישים משרות רבות וחשובות, מעבודה במחקר אקדמי ועד להעסקתם בחברות ציבוריות ופרטיות.
 


גב' לורה כהן, עוזרת מנהלית לראש החוג
החוג לציוויליזציות ימיות
חדר 106, הבניין הרב תכליתי
אוניברסיטת חיפה
שד' אבא חושי 199, הר הכרמל, חיפה 3498838
טל': 972-4-8240941+
דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


המחלקה להרשמה וקבלה


© 2017 Leon H. Charney School of Marine Sciences. All Rights Reserved.