לשיחה עם יועץ לימודים
1-800-300-032

Header Image of the Department of Maritime Civilizations

ציוויליזציות ימיות

ראש החוג: ד"ר גיל גמבש

החוג לציוויליזציות ימיות מעניק לסטודנטים הזדמנות יוצאת מן הכלל לחקור את ההיסטוריה, הארכיאולוגיה והמרקם של תרבויות ימיות, וגם לעסוק בהשפעת הסביבה הטבעית על התפתחותן ותולדותיהן.

לימודי החוג לציוויליזציות ימיות מתמקדים בתחומים רבגוניים בעלי השתייכות לנושא, ואלה כוללים ארכיאולוגיה תת-ימית וחופית, ביולוגיה ואקולוגיה ימית, היסטוריה ימית, גיאולוגיה וגיאומורפולוגיה. לימודים רב-תחומיים אלה, המשולבים עם טיולי שדה וקורסים ותרגילי מחקר בשטח, מקנים לסטודנטים המעוניינים לחקור יחסי הגומלין בין האדם והים ידע מתקדם וניסיון בשיטות מחקר. יש שימת דגש בתפקידים של נמלים, ספינות וימאות כחלק מהירושה הימית של ים התיכון. החוג לציוויליזציות ימיות הינו חוג ייחודי המשלב לימודים בין-תחומיים במדעי הרוח והטבע על מנת להגיע לגישה כוללת לחקר החופים והימים. החוג מציע השתלמויות לקראת קבלת תואר שני (M.A.) או שלישי (.Ph.D) בנושאים: ארכיאולוגיה חופית ותת-ימית, היסטוריה ימית, גיאומורפולוגיה חופית וימית, ביולוגיה ימית, ומשאבי הים. מטרתנו היא להקנות לסטודנטים ידע בין-תחומי בתוך כל אחד מתחומי הלימוד המוצעים, וזה כולל: הבנת תרבויות שהזיקה לים הייתה בסיס להתפתחותן, עם דגש על תרבויות באזורי הים התיכון וים סוף בעת העתיקה ובימי הביניים. לתכלית זאת יכלול תכנית הלימודים גיאוגרפיה סביבתית, ארכיאולוגיה והיסטוריה של התרבויות הנלמדות. הבנת התנאים האוקינוגרפיים, האקולוגיים והגיאומורפולוגיים של החוף כמו של הים הפתוח, בשימת דגש מיוחד על השפעתם של תנאים אלה על התפתחותן של התרבויות הימיות הנלמדות. עבודת מחקר מעשית בשטח חופי ובים הפתוח בתחומים של ארכיאולוגיה ימית, ביולוגיה ואקולוגיה ימית וגיאומורפולוגיה ימית. כמו כן יידרש בקיעות בשיטות ביבליוגרפיות בהיסטוריה ימית. בוגרי החוג לציוויליזציות ימיות בעבר כבר תפסו משרות רבות וחשובות, מעבודה במחקר אקדמי ועד להעסקתם בחברות ציבוריות ופרטיות.


סגל החוג   |   מנהלי מעבדות


© 2017 Leon H. Charney School of Marine Sciences. All Rights Reserved.

Web Analytics