לשיחה עם יועץ לימודים
1-800-300-032

Header Image of the Department of Maritime Civilizations

ראש החוג: ד"ר גיל גמבש

החוג לציוויליזציות ימיות מעניק לסטודנטים הזדמנות יוצאת מן הכלל לחקור את ההיסטוריה, הארכיאולוגיה והמרקם של תרבויות ימיות, וגם לעסוק בהשפעת הסביבה הטבעית על התפתחותן ותולדותיהן.

לימודי החוג לציוויליזציות ימיות מתמקדים בתחומים רבגוניים בעלי השתייכות לנושא, ואלה כוללים ארכיאולוגיה תת-ימית וחופית, ביולוגיה ואקולוגיה ימית, היסטוריה ימית, גיאולוגיה וגיאומורפולוגיה. לימודים רב-תחומיים אלה, המשולבים עם טיולי שדה וקורסים ותרגילי מחקר בשטח, מקנים לסטודנטים המעוניינים לחקור יחסי הגומלין בין האדם והים ידע מתקדם וניסיון בשיטות מחקר. יש שימת דגש בתפקידים של נמלים, ספינות וימאות כחלק מהירושה הימית של ים התיכון. החוג לציוויליזציות ימיות הינו חוג ייחודי המשלב לימודים בין-תחומיים במדעי הרוח והטבע על מנת להגיע לגישה כוללת לחקר החופים והימים. החוג מציע השתלמויות לקראת קבלת תואר שני (M.A.) או שלישי (.Ph.D) בנושאים: ארכיאולוגיה חופית ותת-ימית, היסטוריה ימית, גיאומורפולוגיה חופית וימית, ביולוגיה ימית, ומשאבי הים. מטרתנו היא להקנות לסטודנטים ידע בין-תחומי בתוך כל אחד מתחומי הלימוד המוצעים, וזה כולל: הבנת תרבויות שהזיקה לים הייתה בסיס להתפתחותן, עם דגש על תרבויות באזורי הים התיכון וים סוף בעת העתיקה ובימי הביניים. לתכלית זאת יכלול תכנית הלימודים גיאוגרפיה סביבתית, ארכיאולוגיה והיסטוריה של התרבויות הנלמדות. הבנת התנאים האוקינוגרפיים, האקולוגיים והגיאומורפולוגיים של החוף כמו של הים הפתוח, בשימת דגש מיוחד על השפעתם של תנאים אלה על התפתחותן של התרבויות הימיות הנלמדות. עבודת מחקר מעשית בשטח חופי ובים הפתוח בתחומים של ארכיאולוגיה ימית, ביולוגיה ואקולוגיה ימית וגיאומורפולוגיה ימית. כמו כן יידרש בקיעות בשיטות ביבליוגרפיות בהיסטוריה ימית. בוגרי החוג לציוויליזציות ימיות בעבר כבר תפסו משרות רבות וחשובות, מעבודה במחקר אקדמי ועד להעסקתם בחברות ציבוריות ופרטיות.


סגל החוג   |   מנהלי מעבדות


החוג לציוויליזציות ימיות הינו חוג ייחודי, המתמקד בלימודים רב תחומיים, המשלב מחקר על החברה האנושית יחד עם מחקר מדעי מתחום הים ומספק גישה כוללת ללימודי הים והחופים.
החוג מציע תוכניות ללימודי בוגר (מוסמך ודוקטורט) בתחומי ארכיאולוגיה חופית ותת-ימית, היסטוריה ימית, גאומורפולוגיה ימית וחופית, ואקולוגיה ימית ומשאבי הים. 

Duration of studies

M.A. studies: Thesis track - Three years
M.A. studies: Non-thesis track – Two years
Ph.D. studies: Four years

The Department of Maritime Civilizations focuses on interdisciplinary studies; the combination of Humanities with Natural Sciences and provides a comprehensive approach to the study of the coast and the sea.

The Department offers graduate study programs (M.A. Ph.D.) within the fields of Coastal and Underwater Archaeology, Maritime History, Coastal and Marine Geomorphology, Marine Ecology and Marine Resources.

תנאי הקבלה:

לחוג לציוויליזציות ימיות יתקבלו תלמידים בעלי תואר ראשון (ב"א)  לאחד משני מסלולי הלימודים המתקיימים בחוג:

מסלול א' (עם כתיבת עבודת גמר מחקרית) - בציון ממוצע של "טוב" (82 לפחות) בלימודי הב"א בכל אחד מחוגי הלימוד.
מסלול ב' (חובת בחינת גמר) -  בציון ממוצע של "טוב" (76 לפחות) בלימודי הב"א בכל אחד מחוגי הלימוד.

תנאי הקבלה:


מסלול זה הוא בהתאם לתקנון לימודי תואר שני ושלישי של אוניברסיטת חיפה ומיועד לתלמידים מצטיינים (בעלי ממוצע ציונים של 90 ומעלה בכל אחד מחוגי הלימוד בתואר הראשון) שיש ברצונם להמשיך ברצף לקראת לימודי דוקטורט ושהחוג רואה בהם מועמדים אפשריים ללימודי תואר שלישי. תלמידים מצטיינים אלה יוכלו להתקבל למסלול לקראת סוף שנת הלימודים הראשונה ללימודיהם לתואר השני בחוג, בתנאי שהשלימו במהלך שנה א' ללימודיהם קורסים בציון מספרי בהיקף של 16 שש"ס לפחות בציון ממוצע של 90 לפחות והגישו עבודה סמינריונית אשר זכתה לציון 90 לפחות.

המועמדים יתבקשו להגיש את המסמכים הדרושים לועדת הדוקטורט החוגית בהתאם לתקנון האוניברסיטאי וזו תקבע את חובות הלימודים של המועמדים.

About the Program

underwater excavationThe University of Haifa's International Master's Degree in Maritime Civilizations offers students an exceptional opportunity to learn about the history, archaeology and fabric of maritime societies, as well as the natural environment in which they developed and currently exist. Students will explore a variety of fields pertaining to maritime civilizations and the marine environment, including coastal and underwater archaeology and micro-archaeology, marine biology and ecology, maritime history, and maritime geology and geomorphology.

© 2017 Leon H. Charney School of Marine Sciences. All Rights Reserved.

Web Analytics