החוג לציוויליזציות ימיות

Header4

תוכנית לימודים לתואר שני (M.A)

 
תנאי הקבלה:

לחוג לציוויליזציות ימיות יתקבלו תלמידים בעלי תואר ראשון (ב"א)  לאחד משני מסלולי הלימודים המתקיימים בחוג:

מסלול א' (עם כתיבת עבודת גמר מחקרית) - בציון ממוצע של "טוב" (82 לפחות) בלימודי הב"א בכל אחד מחוגי הלימוד.
מסלול ב' (חובת בחינת גמר) -  בציון ממוצע של "טוב" (76 לפחות) בלימודי הב"א בכל אחד מחוגי הלימוד.

 

  • ראיון בפני ועדת קבלה של החוג.
  • נדרשת ידיעת אנגלית ברמה טובה.
  • מועמד בעל תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה ששפת ההוראה בו אינה עברית, חייב לעמוד בבחינת ידע בעברית ברמה הנדרשת על - ידי האוניברסיטה במהלך לימודיו לתואר כתנאי לזכאותו לתואר.
  • מועמדים בוגרי אוניברסיטאות מוכרות מחו"ל וכן בוגרי אוניברסיטאות בעלות שלוחות בישראל, אשר פועלות באישור המועצה להשכלה גבוהה, יחויבו לעמוד בהצלחה בבחינת ה- GRE, או בלימודי השלמה במסגרת התואר הראשון. פרטים נוספים על מבחן GRE ניתן למצוא בתקנון לימודי תואר שני.

היקף הלימודים:

מסלול א' - (עם כתיבת עבודת גמר מחקרית) בהיקף של 32 שש"ס (לא כולל לימודי עזר והשלמות)    

מסלול ב'- (חובת בחינת גמר), בהיקף של 36 שש"ס (לא כולל לימודי עזר והשלמות).     
                 אפשרות למסלול ב': יום לימודים מרוכז במשך שנתיים.

מבנה הלימודים:

תלמידי החוג ילמדו מגוון נושאים העוסקים בציוויליזציות ימיות וסביבתן, ובכללם ארכיאולוגיה חופית וימית, היסטוריה ימית, אקולוגיה ימית ומשאבי ים, גיאולוגיה וגיאומורפולוגיה חופית וימית.

תכנית הלימודים משלבת את ההתמחות המיוחדת של כל תלמיד עם לימוד בין תחומי בנושאי הים והאדם, וכוללת:

א. קורסי חובה
ב. קורסי בחירה
ג. סמינריונים
ד. סמינר בין תחומי

ה. הכשרה מעשית: שיטות מחקר ימיות או מעבדתיות, סיורים בחופי הארץ, הפלגה מחקרית בחופי הארץ, השתתפות במחקרי שדה, חפירות לימודיות ארכיאולוגיות

עבודת גמר מחקרית
ההצעה לעבודת גמר מחקרית, בהתאם לתקנון לימודי תואר שני, תובא לאישור וועדת  ההוראה של החוג בתנאי שהתלמיד סיים שמיעת קורסי החובה בסמסטר א' בציון 80 לפחות בכל אחד מהם.
הנחיות להגשה וכתיבת הצעת מחקר

מסלול א - (עם כתיבת עבודת גמר מחקרית)

מסלול עם עבודת גמר (מסלול א)

חובות הסיום

שש"ס

1. קורסי חובה

בחינות ו/או עבודות

14

2. קורסי בחירה

רפרט - בחינה ו/או עבודה

10

3. שני סמינרים

2 עבודות סמינריוניות

8

4. סמינר בין תחומי (במשך שנה)

השתתפות חובה

0

5. כל סטודנט/ית חייב/ת להרצות על ממצאי מחקר עבודת הגמר שלו/ה על כל תחומיה עם סיומו, במסגרת הסמינריון הבין תחומי.

 

סה"כ

32

 

שקלול הציון הסופי

מסלול א'
שקלול הציונים של הבחינות והעבודות 55%
עבודת גמר והגנה על עבודת הגמר 45%

מסלול ב'
בחינת גמר 30%
שקלול הציונים של הבחינות והעבודות 70%
בנוסף לקורסים ולסמינרים, הסטודנטים בשני המסלולים מחויבים בפעילויות הבאות:
1.    סיורים
תלמידי מסלול א': השתתפות ב – 6 ימי סיור במשך השנתיים כולל הגשת דו"חות סיורים.
תלמידי מסלול ב': השתתפות ב – 6 ימי סיור במשך השנתיים כולל הגשת דו"חות סיורים.
2. ארבעה ימי מחקר בים (במסגרת הפלגת מחקר חוגית או מחקרים אחרים בחוג)
משך הלימודים:
מסלול א' - עד שלוש שנים.
מסלול ב' - שנתיים.

 

מסלול ללא עבודת גמר (מסלול ב)

חובות הסיום

שש"ס

1. קורסי חובה

בחינות ו/או עבודות

12

2. קורסי בחירה

רפרט - בחינה ו/או עבודה

12

3. שלושה סמינרים

3 עבודות סמינריוניות

12

4. סמינר בין תחומי (במשך שנה)

השתתפות חובה

0

5. כל סטודנט/ית חייב/ת להיבחן בבחינת גמר עם השלמת חובות השמיעה.

 

סה"כ

36לפרטים נוספים:

גב' לורה כהן, עוזרת מינהלית לראש החוג
טל': 04-8240941
דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
א' - ה': 08:00 - 12:00

החוג לציוויליזציות ימיות, חדר 106, הבניין הרב תכליתי, אוניברסיטת חיפה.
שד' אבא חושי 199, הר הכרמל, חיפה 3498838

 

 

 

 

© 2017 Leon H. Charney School of Marine Sciences. All Rights Reserved.