martech

(בהקמה)

ראש החוג: פרופ' מורל גרופר

פיתוח חסר תקדים בים התיכון מול חופי ישראל ובפרט פיתוחם של מאגרי הגז והתשתיות הקשורות אליהם, מפנים את תשומת הלב הבינלאומית לאזור הכלכלי הישראלי בים התיכון ומציבים את מדינת ישראל בפני אתגרים חסרי תקדים. פיתוח מושכל ובר קיימא המתבסס על יכולת מדעית וטכנולוגית מחייבים תשתיות מתקדמות לניטור ומחקר ימי ובניית מומחיות ומיומנות מתאימה.

החוג לטכנולוגיות ימיות הוא חוג אקדמי טכנולוגי-מחקרי-אקדמי שמטרתו היא להחזיק ולפתח ידע, תשתית הדרכתית וציוד מתקדם לחקר מעשי בים עם דגש על חקר עמקי הים, ולהוות תשתית לאומית בנושא חקר הים. צוות החוג יכלול קבוצת אנשי סגל אקדמאים המשלבים מומחיות בתחומי ההנדסה והפיסיקה הימית ביחד עם הבנה ומחקר בתחומי מדעי הטבע בחקר הים. 

פעילות מרכז הציוד והחוג תסתייע במהנדסים וטכנאים מקצועיים שיתמכו בהפעלה ובאחזקה של הפלטפורמות הימיות ובפיתוח סנסורים ימיות. הסגל האקדמי והטכני בחוג יתמקד בשימוש וקידום טכנולוגיות ימיות רלבנטיות כגון שימושים חדשניים בסנסורים מתקדמים (אופטיים, אקוסטיים ואחרים), תקשורת, ניווט והינע תת-ימיים. 

חזון החוג הינו להוות מוקד ידע ותשתית לאומית בחקר הים העמוק.

החוג לטכנולוגיות ימיות עושה שימוש במכשור של מרכז הלמסלי לחקר הים התיכון.


סגל החוג   |   מהנדסים ומנהלי מעבדות


החוג לטכנולוגיות ימיות נמצא בשלבי הקמה.

למידע נוסף על אפשרויות הלימוד בחוג אנא צרו קשר עם:
גב' מירב אילון, עוזרת מנהלית
טל': 972-4-8288794+
דוא"ל:   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
א' - ה': 08:00 - 16:00

 

 

לימודי תואר שלישי במסגרת הוועדה הכלל–אוניברסיטאית לתלמידי מחקר.
תלמידים המעוניינים בלימודים לתואר שלישי בתחום הטכנולוגיות הימיות יכולים לבצע זאת במסגרת הוועדה הכלל אוניברסיטאית לתלמידי מחקר בהנחיית חברי סגל בעלי מינוי אקדמי בבית הספר למדעי הים ע״ש צ’רני ובפקולטה למדעי הטבע מדרגת מרצה בכיר ומעלה.


אנא צור קשר:
גב' מירב אילון, עוזרת מנהלית
טל': 972-4-8288794+
דוא"ל:   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
א' - ה': 08:00 - 16:00

 

 

אנא צור קשר:
גב' מירב אילון, עוזרת מנהלית
טל': 972-4-8288794+
דוא"ל:   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
א' - ה': 08:00 - 16:00

© 2017 Leon H. Charney School of Marine Sciences. All Rights Reserved.

Web Analytics