Clicky

menu

ציוד ותשתיות מחקר

בית הספר למדעי הים ע"ש ליאון צ'רני גדל ומתפתח ללא הפסק. אנו עושים את מרב המאמצים לספק לחוקרים את מיטב הציוד ותשתיות המחקר.המרכז הימי בחוף קיסריה

מרכז הלמסלי לחקר הים התיכון

מידע נוסף