Clicky

menu

מרכזים ושותפים

מרכזים ושותפים

בית הספר ע"ש ליאון צ'רני משתף פעולה באופן נרחב יחד עם מרכזי מחקר ושותפים אחרים, כולל :המרכז הישראלי לחקר הים התיכון

המרכז הישראלי לחקר הים התיכון הינו מאגד המורכב משבע אוניברסיטאות מחקר, מכללה אחת ושני מכוני מחקר ממשלתיים, אשר עובדים יחד תחת הובלתה של אוניברסיטת חיפה.

אתר המרכז;  

צפה בדף המידע

מרכז הלמסלי לחקר הים התיכון

מרכז קרן הלמסלי לחקר הים התיכון, הנמצא כיום בשלבי הקמה, בא להוות מוקד ארצי לפעילות מחקרית רב-תחומית בשילוב האקדמיה, התעשייה המקומית והקהילה.

צפה בדף המידע

המכון ללימודי ים על שם רקאנטי

המכון ללימודי ים על שם רקנאטי שהוקם ב 1972 מגשר מאז ועד היום בין מחקר מתחום מדעי הרוח לבין מדעים מדוייקים וטכנולוגיה במחקרים הנערכים בו ובמחקרים המשותפים שלו עם מוסדות מחקר אחרים בישראל ומחוץ לה. המכון מוציא לאור את המגזין התקופתי "R.I.M.S. News". סדנת המכון מופקדת על מילוי דרישות החוקרים והמחקר וביציע הפעילות התת ימית.

צפה בדף המידע

מרכז חיפה למחקרי מדיניות ואסטרטגיה ימית

מיקומה הגיאוגרפי הייחודי של מדינת ישראל, עם מרכזי אוכלוסייה ונמלים לחופי הים התיכון וים סוף, גילוי מצבורי גז טבעי בקרקעית הים ועוד מעלים משמעותית את חשיבותם של שטחי הים 

אתר המרכז;  

צפה בדף המידע

המרכז לחקר ההיסטוריה של הים התיכון

המרכז לחקר ההיסטוריה של הים התיכון שם לו למטרה להפוך את אוניברסיטת חיפה למוקד פעילות בינלאומי מוביל של לימודי הים התיכון הקדם-מודרני. פעילויותיו של המרכז מגוונות, ומתרכזות במחקר, למן רמת הדוקטורט ואילך.

אתר המרכז;  

 

צפה בדף המידע

חקר ימים ואגמים לישראל

חקר ימים ואגמים לישראל (חיא"ל) היא חברה ממשלתית שהוקמה ב - 1967 על מנת ליצור ידע לצורך ניצול מושכל ושימור של משאבי הים, החופים והמים של ישראל. חיא"ל עוסקת במחקר ופיתוח בתחומי מדעי הים (אוקיאנוגרפיה), מדעי האגמים (לימנולוגיה) וחקלאות ימית וביוטכנולוגיה.

אתר חיא"ל;    

צפה בדף המידע

המכון הבינאוניברסיטאי למדעי הים באילת

הוקם על בסיס המעבדה לביולוגיה ימית על שם ה. שטייניץ שנוסדה על ידי האוניברסיטה העברית בשנת 1968.  עבור לאתר המכון;   

צפה בדף המידע

מידע נוסף