Clicky

menu

קבלה

בית הספר למדעי הים ע"ש צ'רני באוניברסיטת חיפה הינו מוסד ייחודי המכשיר את הדור הבא של חוקרי הים בדיסציפלינות השונות. שם לו למטרה לחקור וללמד את ההיבטים השונים של הסביבה הימית ולהבטיח פיתוח בר קיימא של משאביה למען רווחת החברה הישראלית. בית הספר הוא מוסד מדעי- יישומי, המלמד סטודנטים לתארים מתקדמים תוך דגש על מחקר והוראה מעשיים בים, שילוב סטנדרטים מקצועיים גבוהים עם גישה רב-תחומית.

ביולוגיה ימית

ביולוגיה ימית

תנאי קבלה, מבנה ומשך הלימודים -

צפה בדף המידע
ציוויליזציות ימיות

ציוויליזציות ימיות

תנאי קבלה, מבנה ומשך הלימודים -

צפה בדף המידע
החוג למדעים גיאו-ימיים

החוג למדעים גיאו-ימיים

תנאי קבלה, מבנה ומשך הלימודים -

צפה בדף המידע
משפט ימי

משפט ימי

תנאי קבלה, מבנה התכנית ומשך הלימודים - צפה בדף המידע