Clicky

menu

תכנית לקבלת תואר דוקטורט

Ph.D Program

לימודי תואר שלישי במסגרת הוועדה הכלל–אוניברסיטאית לתלמידי מחקר.
תלמידים המעוניינים בלימודים לתואר שלישי בתחום הטכנולוגיות הימיות יכולים לבצע זאת במסגרת הוועדה הכלל אוניברסיטאית לתלמידי מחקר בהנחיית חברי סגל בעלי מינוי אקדמי בבית הספר למדעי הים ע״ש צ’רני ובפקולטה למדעי הטבע מדרגת מרצה בכיר ומעלה.


אנא צור קשר:
גב' מירב אילון, עוזרת מנהלית
טל': 972-4-8288794+
דוא"ל:   martec@univ.haifa.ac.il
א' - ה': 08:00 - 16:00

 

 

חוגי לימוד נוספים