Clicky

menu

החוג לטכנולוגיות ימיות (בהקמה)

החוג לטכנולוגיות ימיות (בהקמה)

פיתוח חסר תקדים בים התיכון מול חופי ישראל ובפרט פיתוחם של מאגרי הגז והתשתיות הקשורות אליהם, מפנים את תשומת הלב הבינלאומית לאזור הכלכלי הישראלי בים התיכון ומציבים את מדינת ישראל בפני אתגרים חסרי תקדים. פיתוח מושכל ובר קיימא המתבסס על יכולת מדעית וטכנולוגית מחייבים תשתיות מתקדמות לניטור ומחקר ימי ובניית מומחיות ומיומנות מתאימה.

החוג לטכנולוגיות ימיות הוא חוג אקדמי טכנולוגי-מחקרי-אקדמי שמטרתו היא להחזיק ולפתח ידע, תשתית הדרכתית וציוד מתקדם לחקר מעשי בים עם דגש על חקר עמקי הים, ולהוות תשתית לאומית בנושא חקר הים. צוות החוג יכלול קבוצת אנשי סגל אקדמאים המשלבים מומחיות בתחומי ההנדסה והפיסיקה הימית ביחד עם הבנה ומחקר בתחומי מדעי הטבע בחקר הים. 

פעילות מרכז הציוד והחוג תסתייע במהנדסים וטכנאים מקצועיים שיתמכו בהפעלה ובאחזקה של הפלטפורמות הימיות ובפיתוח סנסורים ימיות. הסגל האקדמי והטכני בחוג יתמקד בשימוש וקידום טכנולוגיות ימיות רלבנטיות כגון שימושים חדשניים בסנסורים מתקדמים (אופטיים, אקוסטיים ואחרים), תקשורת, ניווט והינע תת-ימיים. 

חזון החוג הינו להוות מוקד ידע ותשתית לאומית בחקר הים העמוק.

החוג לטכנולוגיות ימיות עושה שימוש במכשור של מרכז הלמסלי לחקר הים התיכון.

 תוכנית לימודים לתואר שני (M.Sc)

החוג לטכנולוגיות ימיות נמצא בשלבי הקמה.

למידע נוסף על אפשרויות הלימוד בחוג אנא צרו קשר עם:
גב' מירב אילון, עוזרת מנהלית
טל': 972-4-8288794+
דוא"ל:   martec@univ.haifa.ac.il
א' - ה': 08:00 - 16:00

 

 

צפה בדף המידע

תכנית לקבלת תואר דוקטורט (Ph.D.)

הלימודים במסגרת הוועדה הכלל–אוניברסיטאית לתלמידי מחקר.

החוג לטכנולוגיות ימיות נמצא בשלבי הקמה.

למידע נוסף על אפשרויות הלימוד בחוג אנא צרו קשר עם:
גב' מירב אילון, עוזרת מנהלית
טל': 972-4-8288794+
דוא"ל:   martec@univ.haifa.ac.il
א' - ה': 08:00 - 16:00

 

 

צפה בדף המידע

מסלול ישיר ללימודי דוקטורט (Ph.D)

אנא צור קשר:
גב' מירב אילון, עוזרת מנהלית
טל': 972-4-8288794+
דוא"ל:   martec@univ.haifa.ac.il
א' - ה': 08:00 - 16:00

צפה בדף המידע

החוג לטכנולוגיות ימיות קורסים

For further deatils please contact

Mrs. Merav Eilon Administrative assistant
Phone #: +972-4-8288794
Email: martec@univ.haifa.ac.il
Sun - Thu: 08:00 - 16:00

לפרטים אנא צורו קשר:

גב' מירב אילון
עוזרת מנהלית
טל': 972-4-8288794+
דוא"ל:   martec@univ.haifa.ac.il
א' - ה': 08:00 - 16:00

צפה בדף המידע

סגל אקדמי

כאן ניתן למצוא רשימה של חברי הסגל האקדמי והמנהלי במחלקה זו.

צפה בדף המידע

חוגי לימוד נוספים