Clicky

menu

קורסים ומידע לסטודנט - החוג למדעים גאו-ימיים

Marine Geosciences
מידע

 

   מערכת שעות וחדרי לימוד   מבנה הצעת תזה

    סמינר מחלקתי

 

  תמיכת מחשוב (גם בפייסבוק)

 

 

הערת מבוא לרשימת הקורסים

הרשימה שלמטה מפרטת את קורסי החובה והבחירה המוצעים במחלקה למדעים גיאו-ימיים. סטודנטים רשאים להירשם לקורסים נוספים מהחוגים הנלווים והבין תחומיים בהתאמה לתוכנית הלימודים שלהם.

קורסי הבחירה והחובה נכונים לתוכנית הלימוד החדשה, סטודנטים ותיקים אנא התייעצו איתנו לפני הרכבת מערכת.

לרשימת הקורסים בפורמט הדפסה.

קורסי חובה
Credits: 2
Lecturer: פרופ' בוריס כצנלסון
Type: קורס

דרישות קדם: רקע מתמטי של תואר ראשון במדעים

ניתוח אות נמצא בבסיס כל דגימה כמותית מרחבית: מדגימה של גלעיני סדימנטים, דרך מיפוי של תופעות, ועד לשיטות גיאופיסיקליות. הקורס מתמקד במשמעותו ושימושיו של טרנספורם פוריה – הכלי הבסיסי לניתוח סדרות דגימה. הקורס ידון ברקע המתמטי הדרוש לניתוח אות; אותות ומערכות בזמן רציף ובדיד; טרנספורם פוריה רציף בשניים ושלושה ממדים; דגימה במרחב הזמן והתדר; טרנספורם פוריה הבדיד והמהיר ושימושיהם; שיטות שיחזור (אינטרפולציה); ומבוא לסטטיסטיקה מרחבית. הקורס מלווה בתרגילים מעשיים בתוכנת מטלאב.

Credits: 2
Lecturer: מר ברי גרינקר
Type: קורס

דרישות קדם: שיטות גאופיסיקליות בחקר הסביבה הימית, ניתוח אות – יסודות ויישום. הקורס יסקור הלכה למעשה את השיטות והיישומים ההידרוגראפיים בארץ ובעולם, עקרונות המיפוי והניווט הימיים, מערכות קואורדינאטות, ותקנים בינ"ל. הקורס ידון ברקע התיאורטי ובשיקולים מעשיים של תכנון סקרים הידרוגראפיים, רכישת ועיבוד נתונים אקוסטיים (סונר, סונר סורק צד, רב-אלומה, ומערכות מתקדמות אחרות) והשפעת פרמטרים אוקיאנוגראפיים על נתונים אלה, עקרונות יצירת מפה מנתונים פזורים וסדורים.

Lecturer: דר' רויטל בוקמן
Type: סמינר
Credits: 2
Lecturer: דר' יצחק מקובסקי
Type: קורס

שעור + התבססות על ימי שדה מרוכזים סביב ההפלגה של ביה"ס. בשל מגבלות הנגישות והראות שיטות חישה מרחוק גיאופיסיות משחקות תפקיד חשוב בחקר הסביבה הימית. הקורס נועד להקנות הכרות בסיסית עם שימושיהן האפשריים של שיטות מיפוי והדמיה גיאופיסיות לתחומים שונים בחקר הסביבה הימית. הקורס יסקור את יכולותיהן ומגבלותיהן של השיטות השונות תוך מתן מגוון דוגמאות מהספרות, ואת השיקולים בבחירת השיטה המתאימה לשאלות המחקר. הקורס פתוח לסטודנטים מתחומים שונים בעלי ידע מתמטי ופיסיקלי בסיסי.

Credits: 2
Lecturer: פרופ' ברק חרות , פרופ' מייק קרום, דר' רויטל בוקמן
Type: קורס

הקורס יתמקד בשני אספקטים עיקריים: במחזורים כימיים במי הים ובתהליכים גאוכימיים בסדימנט הימי, בדגש על האינטראקציה בין מי הים והסדימנט. רעיונות עיקריים ידונו בראקציות ובתהליכים, שטפים ומאגרים, ומקורות והשקעה במערכת הימית. פרקי הקורס יכללו הבנת ההרכב הכימי ותכונות מי הים, שו"מ דינמי בים, גזים מומסים בים, זמן שהות, ומאזן מאסות ליסודות מסוימים. בנוסף, נדון בהובלת מומסים וחומר חלקיקי מהיבשה לים, תפוצת והרכב הסדימנט הימי, השקעה והמסה, דיאגנזה, וקבורה של סדימנטים. נלמד על תהליכים כימיים וביוגאוכימיים בסדימנט, ביוטורבציה, תהליכי חימצון-חיזור, ותהליכים בגבול סדימנט- מים כגון אינטראקציות בין סלעים וולקנים ומי ים. ציון: תרגילים ומבחן.

Credits: 2
Lecturer: דר' גדעון טיבור וסגל החוג
Type: לימודי שדה
Department: asdfxxx

קהל יעד: סטודנטים בחוג למדעים גיאו-ימיים וממחלקות גיאו אחרות בישראל מתואר שני/ שלישי ומשנה שלישית של תואר ראשון.

מפגשים: הפלגת מחקר בת 36 שעות על ספינת המחקר שיקמונה של המכון לחקר ימים אגמים, 3 מפגשי כיתה.

קורס מרוכז בו יתנסו הסטודנטים בשלבים הבאים:

  • הכנת הפלגת מחקר
  • לימוד ציוד המחקר
  • הגדרת שאלות המחקר
  • איסוף מידע גיאולוגי, גיאופיסי, גיאוכימי ופיסי בים
  • עיבוד נתונים ראשוני
  • בניית פרוייקט GIS של המחקר

המידע שיאסף וינותח יכלול: דיגום התכונות הכימיות והפיסיקליות של עמודת המים (טמפ', מליחות) באמצעות CTD;דיגום התכונות הכימיות של עמודת המים באמצעות "רוזטה" וביצוע מדידות חמצן מומס, pH, נוטריאנטים, כלורופיל ומערכת הקארבונט. גיאולוגיה – דגימת קרקעית במחפר (Boxcore) והוצאת גלעין של 3 מטר (Piston core),  גיאופיסיקה - איסוף נתוני רפלקציה סייסמית באמצעות מערכת Sparker, סונאר סורק צד ומגנטיקה;

במהלך ההפלגה יינתנו הדרכות בשימוש בכלי המדידה; בשיקולי העומדים מאחורי תכנון תחנה אוקיאנוגרפית, תכנון דגימות גיאולוגיות ותכנון סקר גיאופיסי ימי; וכן הדרכות בעיבוד נתונים בסיסי ויצירת מפות דיאגרמות וחתכים. קהל היעד של הקורס הוא הסטודנטים של בית הספר למדעי הים באוניברסיטת חיפה. על בסיס מקום פנוי יהיה הקורס פתוח לתלמידי שנה שלישית בתואר ראשון, תואר שני ושלישי ממחלקות גיאולוגיה וגיאופיסיקה באוניברסיטאות בארץ ובחו"ל.

דרישות קדם: ידע ב-GIS, עיבוד נתונים

דרישות הקורס: השתתפות בכל המפגשים, השתתפות בהפלגה, הכנת דו"ח הפלגה שכולל עיבוד ראשוני של הנתונים ובניית פרוייקט GIS (יעשה בקבוצות של עד 4 סטודנטים)

הרכב הציון:

60% השתתפות פעילה בהפלגה

40% דו"ח סופי + הצגת ההפלגה ותוצאותיה במפגש השלישי

ספרות מלווה:

תינתן במפגש הראשון (תחילת סמסטר ב)

Credits: 2
Lecturer: פרופ' בוריס כצנלסון
Type: קורס

האוקיאנוגרפיה הפיסיקלית מתארת את המדיום המימי על תכונותיו (כגון מליחות וטמפרטורה) והתנהגותו הדינאמית (זרמים, גלים, גיאות ושפל). פיסיקת המים מהווה בסיס להבנת התנהגות האוקיאנוסים ומקווי מים במערכות גיאולוגיות, כימיות וביולוגיות. הקורס יתמקד בנושאים הבאים: מאסות מים, משוואות הזרימה, גלי גרוויטציה, מאזן גיאוסטרופי, השפעת שיכוב שכבת אקמן, אי יציבות, סירקולציה עולמית, ודפוסי זרימה אזוריים, שיטות מדידה.

Credits: 2
Lecturer: דר' מייקל לזר
Type: סמינר

 

סמינר חוצה תחומים במדעי הים המתמקד במחקרים המובילים בתחום. בכל סמסטר יישא הסמינר נושא מרכזי סביבו ידונו מגוון היבטים מדעיים, משפטיים, כלכליים ואחרים. בסמסטר ב' תשע"א יתמקד הקורס ברקע וההשלכות של תגליות הגז מול ישראל.

מרצים ותלמידים יציגו מחקרים רלוונטיים ופרויקטים אישיים הקשורים לנושא. דוגמאות לנושאים נוספים שידונו בסמסטרים הבאים הן: השפעות סביבתיות של שינויים גלובליים ברביעון; גז הידראט בקרקעית הים – סכנות ופוטנציאל; פגיעות בסביבה הימית ודרכים לניטרולן; מקורות אנרגיה וניצולם בעבר ובהווה. דגש יינתן לדיון רב תחומי בתום כל הרצאה, בהנחיית מרכז\ת הסמינר. כמו כן ישמש הסמינר כסדנא להגשת הרצאות בה יינתן משוב מתודי.

דרישות הקורס: נוכחות חובה ב 80% מהשיעורים לפחות

הרכב הציון: השתתפות והצגת פרויקט סמינריוני

ספרות מלווה: רוב ספרות העזר מופיעה במאמרים שינתנו במהלך הקורס.

 

Credits: 2
Lecturer: דר' אורי שטנר
Type: קורס

כתיבה מדעית מחייבת הכרה מעמיקה של שיטות מדעיות. על מנת להציג תוצאות של מחקר מדעי עלינו להתבסס על עבודות קודמות בתחום. בקורס זה נתמודד לא רק עם ניסוח ברור (בעברית ובאנגלית) אלא גם עם שיטות להצגתן של תוצאות מחקר. נקרא וננתח עבודות קודמות ונתרגל סוגי כתיבה שונים. נלמד להכין רשימה ביבליוגרפית, תקצירים, לתכנן מחקר ולכתוב הצעת מחקר.

קורסי בחירה
Credits: 2
Lecturer: דר' אורי שטנר
Type: קורס

קורס העוסק בתהליכים הגיאולוגים אשר עיצבו את הים התיכון, בדגש על חלקו המזרחי. הקורס יכלול סדרת הרצאות פתיחה והרצאת סיכום בנושאים הבאים: מבנה ים תיכון כיום, טקטוניקה, התהוות ים תיכון (מזרחי ומערבי), מבנה שולי היבשת של הלבנט, הר ארטוסטנס, האירוע המסיני, הקשת הקפריסאית, מבנה הכרמל, טקטוניקה צעירה בשולי הלבנט, הנילוס ומשקעיו, הקשת ההלנית והים האיגאי, צונמי בים תיכון, רעידות אדמה באזור הים התיכון. הציון בקורס ייקבע לפי מידת הנוכחות בכיתה ומידת ההשתתפות הפעילה בדיונים, הצגת נושא בהרצאה פרונטלית (20 דקות) והגשתו כקובץ PPT, הגשת ההרצאה כעבודת סמינריון בת 10 עמודים.

Credits: 2
Lecturer: דר' רויטל בוקמן
Type: סמינר

קורס המשך המבוסס על הידע שנרכש בקורס אוקיאנוגרפיה גיאוכימית. בקורס נדון יותר לעומק בתהליכים ובמאזנים גאוכימיים תוך שימוש בדוגמאות מהספרות, ותאור שיטות עבודה גאוכימיות ומודליזציה. הנושאים שנסקור בקורס ההמשך יכללו תנועת ממומסים וגזים בעמודת מי הים ובמרחב הימי, סמנים (Tracers) טבעיים ואנטרופוגניים לתהליכים אוקיאניים, תיארוך מסות מים וסדימנטים, ויצירת מחצבים עם דגש על הידרו-קרבוניים. ציון: תרגילים ופרוייקט מחקרי המבוסס על נתונים שיאספו בהפלגה הלימודית.

Credits: 2
Lecturer: דר' מייקל לזר
Type: קורס

הקורס יתמקד בהבנת התהליכים המתרחשים בסביבה החופית והקשרם לעיצוב הנוף ולגיאולוגיה הרדודה. הקורס יתאר ויכמת את התכונות הקשורות בגלי מים, גאות ושפל, זרמים ועיצוב הנוף החופי ויבחן את התהליכים הפיסיקלים והגיאולוגיים האחראים לבלייה, הסעה והשקעה בסביבה זו. כמו כן יושם דגש על עליה וירידה במפלס הים כתוצאה משינויי אקלים. הקורס ילווה בשימוש במידע גיאופיסי על מנת לנתח את תת-הקרקע הרדוד באזור החוף ופענוחם תוך כדי הבנת התהליכים המעצבים את אזור דינמי זה. דרישות קדם: חובה כקדם או במקביל את הקורס פענוח נתונים סייסמיים. תרגול עיוני ומעשי: התרגול יתבסס על ניתוח של מקרים אמיתיים וכן פענוח של חתכים סיסמיים רדודים.

Credits: 2
Lecturer: דר' רגינה כצמן
Type: קורס

פיסיקת רצפים היא הבסיס להבנת תנועת חומר ואנרגיה, החל מגלים סיסמיים דרך גלי וזרמי ים והידחסות של משקעים. הקורס יחל ברקע המתמטי של פיסיקת רצפים, ויתמקד בשימושו לניתוח ומידול של בעיות בחקר הים. הקורס ידון בפיתוח תיאורטי של משוואות שימור מאסה ומומנטום, אנרגיה וחום ושימושן עבור מוצק ונוזל; יוגדרו מוסגים של המאמץ והמעוות. הקורס ידון בשיטות של פתרון נומרי למשוואות דיפרנציאליות רגילות וחלקיות חד ודו-ממדיות; ליניאריות ולא ליניאריות; במטריצות ומערכות משוואות ליניאריות וקישורם לפתרונות נומריים של המשוואות. הקורס ידון במשוואות יסוד בזרימות וגלי מים ובסקירת מודלים של אוקיאנוס תלת-ממדיים. מטרת הקורס היא הקניית התנסות בפתרונות נומריים של בעיות בתחום של מדעי הים. דרישות הקדם לקורס: קורס חדו"א א' לתואר ראשון למדעים.

Credits: 2
Lecturer: דר' רויטל בוקמן
Type: קורס

הקורס יתמקד בגיאולוגיה של הכיסוי הסדימנטרי של האוקיאנוסים. חומר הקורס יעסוק בסביבות ההשקעה השונות, מגוון הסדימנטים בקרקעית הים, והחומרים המינרלוגים והביוגניים המרכיבים אותם. תהליכי ההשקעה באוקיאנוסים, אגנים סדימנטריים וסטרטיגרפיה ימית. תכונות מי הים, מבנה עמודת המים, השקעת קרבונט ונוטריאנטים, ושטפי חומר אורגני. שינויים איזוסטטיים ואאוסטטיים במפלס הים.
יינתן דגש על ההיסטוריה הגיאולוגית והאקלימית של האוקיאנוסים כפי שהיא נרשמה בכיסוי הסדינטרי.

Credits: 2
Lecturer: דר' אורי שטנר
Type: קורס

הקורס מתמקד בתהליכים המורפולוגיים והטקטוניים המעצבים את קרקעית הים ותת הקרקע הימי, לאורך הזמן הגיאולוגי. דגש ניתן לשיטות איסוף נתונים וגישות מחקר הייחודיים לסביבה הימית. כמו כן יודגשו יחסי הגומלין לתהליכים הביולוגיים, הכימיים והפיסיקליים אשר יכוסו בקורסים האחרים בתוכנית הלימודים. הרצאות הקורס יעסקו בהיבטים גיאולוגיים וגיאופיסיים של הנושאים הבאים: מבנה והווצרות האוקיאנוסים וימות שוליים – טקטוניקת הלוחות, מבנים, שוליים פאסיביים ואקטיביים, איזוסטזיה; היבטים גיאולוגיים של אוקיאנוגרפיה פיסיקלית; המתים של הים – בתי גידול, מאספי קבורה ומה שבניהם; מחצבי הים; גלישות קרקע ימיות; גז הידראט; שיטות עבודה – קידוחים, גאופיזיקה, פלאומגנטיות, סייסמיקה; סטרטיגרפיה סייסמית; אנליזת אגן; פליוקן ופלייסטוקן במזרח הים התיכון. בסיור נבקר בשוניות רודיסטים, אטול, הרי געש ימיים, ריף טאלוס, אתרים מייצגים לשינויי פציאס ומחזורי השקעה – כולם חשופים ופזורים ברחבי הכרמל.

Credits: 2
Lecturer: דר' אורי שטנר
Type: קורס

לימוד מתודי (עיוני ומעשי) של יסודות הפענוח הסייסמי, בדגש על שני כיוונים עיקריים – פענוח סטרטיגרפי ופענוח סטרוקטורלי סטרטיגרפי – מערכות השקעה אופייניות בסביבה הימית; רצפים סדימנטריים; אי התאמות ומשמעותן במרחב ובזמן; פציאסים והופעתם במידע הסייסמי; דפוסי נחלים קבורים והתפתחותם לאורך הזמן. טרוקטורלי – מערכות שבירה נפוצות ושיטות לזיהוי; הפעלות מחודשות של שברים; מגְראבֶּן לאגן – מעבר מפענוח דו מימדי להבנה תלת מימדית; זיהוי מבנים בתקופות; הסטוריית התפתחות אזור נושאים מרכזיים שיכללו בקורס: וגז הידראט, מבנה סדימנטרי של שולי יבשת מסוגים שונים, אגנים לאורך העתקי תזוזה אופקית. תרגול: הסטודנטים יתרגלו פענוח חתכי נייר והכנת מפות בשלב ראשון. במסגרת המעבדה יכירו ויעבדו עם תוכנת פענוח סייסמי בדו ותלת מימד.

Credits: 2
Lecturer: דר' יצחק מקובסקי
Type: קורס

הדמיה סיסמית היא הטכניקה הגיאופיסית הראשית המשמשת בתעשייה ובמחקר בתחומים רבים של חקר הים. מטרת הקורס היא להקנות לתלמיד הבנה בסיסית ביסודות השימוש בגלים סיסמיים בטכנולוגיות ההדמיה השונות. הקורס יסקור את עקרונות הגל והקרן, השימוש ברפלקציה רפרקציה וגלי שטח סייסמיים. הקורס יעבור על מהלך העבודה הבסיסי של שיטת הרפלקציה, מעיבוד נתוני זמן גולמיים, דרך בניית מודל מהירויות סיסמיות של תת הקרקע, ועד למיגרציית עומק ושיטות מתקדמות של אפיון מאגר. בקורס ישולבו תרגילים מעשיים בתוכנת מטלאב ותוכנות יעודיות.

Credits: 2
Lecturer: דר' יצחק מקובסקי
Type: סדנא

הקורס מתמקד בתהליכים המורפולוגיים והטקטוניים המעצבים את קרקעית הים ותת הקרקע הימי, לאורך הזמן הגיאולוגי. דגש ניתן לשיטות איסוף נתונים וגישות מחקר הייחודיים לסביבה הימית. כמו כן יודגשו יחסי הגומלין לתהליכים הביולוגיים, הכימיים והפיסיקליים אשר יכוסו בקורסים האחרים בתוכנית הלימודים. הרצאות הקורס יעסקו בהיבטים גיאולוגיים וגיאופיסיים של הנושאים הבאים: מבנה והווצרות האוקיאנוסים וימות שוליים – טקטוניקת הלוחות, מבנים, שוליים פאסיביים ואקטיביים, איזוסטזיה; היבטים גיאולוגיים של אוקיאנוגרפיה פיסיקלית; המתים של הים – בתי גידול, מאספי קבורה ומה שבניהם; מחצבי הים; גלישות קרקע ימיות; גז הידראט; שיטות עבודה – קידוחים, גאופיזיקה, פלאומגנטיות, סייסמיקה; סטרטיגרפיה סייסמית; אנליזת אגן; פליוקן ופלייסטוקן במזרח הים התיכון. בסיור נבקר בשוניות רודיסטים, אטול, הרי געש ימיים, ריף טאלוס, אתרים מייצגים לשינויי פציאס ומחזורי השקעה – כולם חשופים ופזורים ברחבי הכרמל.

Credits: 2
Lecturer: דר' בוורלי גודמן צ'רנוב
Type: קורס

The findings from underwater excavations at Caesarea have contributed to the way in which ancient harbors are understood and the methods by which they are studied.   Geoarchaeology, or the application of earth sciences methods to resolve archaeological questions, has played a key role in these studies.  During the three weeks of the course, students will have the opportunity to excavate in the harbor of Caesarea, learn important skills in excavation, recording, and describing finds and sedimentological features (1 credit).  Formal afternoon and evening lectures (1 credit) will address the broad history of Caesarea and its excavations, geoarchaeology of harbors, paleotsunamis, and marine archaeology.  Study tours during the weekends (1 credit) will provide a glimpse of Caesarea within a regional context

Credits: 2
Lecturer: פרופ' בוריס כצנלסון
Type: קורס

Prerequisites:

Physics: Classical Physics (Mechanics, Molecular physics, Electricity and Magnetism)
Mathematics: Calculus
Chemistry: Principles of Chemical Science.

This course is a new subject, offered for the Spring semester of 2012. The course is designed for Master students specialized in the ocean, earth and environmental sciences who wants to understand global exchange of energy and principles, methods and construction of power station using renewable energy as well as climate dynamics.
Students should have background in Calculus, General physics and chemistry.
Much of the reading and background material  is being created specifically for this course, since existing introductory books and resources on energy physics do not seem to be advanced enough for Master students.

Credits: 2
Lecturer: דר' רויטל בוקמן ופרופ' ברק חירות
Type: סמינר

קורס המשך המבוסס על הידע שנרכש בקורס אוקיאנוגרפיה גיאוכימית. בקורס נדון יותר לעומק בתהליכים ובמאזנים גאוכימיים תוך שימוש בדוגמאות מהספרות, ותאור שיטות עבודה גאוכימיות ומודליזציה. הנושאים שנסקור בקורס ההמשך יכללו תנועת ממומסים וגזים בעמודת מי הים ובמרחב הימי, סמנים (Tracers) טבעיים ואנטרופוגניים לתהליכים אוקיאניים, תיארוך מסות מים וסדימנטים, ויצירת מחצבים עם דגש על הידרו-קרבוניים. ציון: תרגילים ופרוייקט מחקרי המבוסס על נתונים שיאספו בהפלגה הלימודית.

Credits: 2
Lecturer: דר' בוורלי גודמן צ'רנוב
Type: סמינר

קורס זה מלמד את הרקע המדעי ושיטות המחקר הבסיסיות של המיקרופלאונטולוגיה, ומסביר את אופן שילוב דיסיפלינה זו בחקר המדעים הימיים. הקורס יכסה את הטקסונומיה הבסיסית ואת הכלים התיאוריים הנדרשים לעבודה, במיוחד בקרב קבוצת החריריות (Foraminifera). הקורס יכשיר את הסטודנטים בשימושים הישומיים של מיקרופלאונטולוגיה בתחומים כמו כלכלה וגיאולוגיה ימית על ידי מיקוד בסמנים ביולוגיים הרלוונטים לתעשיית הגז והנפט, ובמאספים מאפיינים המשמשים לאבחנה בין שכבות סטרטיגרפיות

Credits: 2
Lecturer: דר' רויטל בוקמן, דר' ניקולס וולדמן
Type: קורס

דרישות קדם: הקורס והסיור פתוחים לתלמידי שנה שלישית תואר ראשון, תואר שני ושלישי במדעי הטבע, וגיאוגרפיה.

הקורס מאגד היבטים שונים במבנה הפיזי של אגמים, כימיית המים והמשקעים, הידרולוגיה, ואקולוגיה. נסקור סוגי אגמים בעולם, והשפעת האדם על מערכות גופי המים. דגש יושם על שיחזור היסטוריה גיאולוגית (שינויי אקלים, פלאו-סיסמולוגיה) מתוך משקעי אגמים. נדון בשיטות דיגום שדה, ושימוש בעוקבים סדימנטריים וגאוכימיים. הקורס ילווה בסיור גיאולוגי של יומיים בבקע ים המלח.

Credits: 2
Lecturer: דר' מייקל לזר
Type: קורס

קורס המשך המבוסס על הידע שנרכש בקורס אוקיאנוגרפיה גיאוכימית. בקורס נדון יותר לעומק בתהליכים ובמאזנים גאוכימיים תוך שימוש בדוגמאות מהספרות, ותאור שיטות עבודה גאוכימיות ומודליזציה. הנושאים שנסקור בקורס ההמשך יכללו תנועת ממומסים וגזים בעמודת מי הים ובמרחב הימי, סמנים (Tracers) טבעיים ואנטרופוגניים לתהליכים אוקיאניים, תיארוך מסות מים וסדימנטים, ויצירת מחצבים עם דגש על הידרו-קרבוניים. ציון: תרגילים ופרוייקט מחקרי המבוסס על נתונים שיאספו בהפלגה הלימודית.

Credits: 2
Lecturer: דר' ניקולס וולדמן 2 שש"ס
Type: קורס, בשיתוף עם הטכניון

דרישות קדם: אין

בקורס זה נלמד על כדור הארץ, על חומרים, על תהליכים גיאולוגיים, סטרוקטורליים וסביבתיים, וכן על טקטוניקת הלוחות.

המטרות העיקריות בקורס זה הנן: לספק לסטודנטים את הכלים הבסיסיים שיסייעו להבנת התהליכים הגיאולוגיים הגורמים לעיצוב כדור הארץ. דגש מיוחד ינתן על הדרך בה נוצרים משאבי טבע (נפט וגז). נלמד על התפתחות משאבי טבע אלו במונחים של מבני עומק, של שברים ושל שינויים בזמן הגיאולוגי.

מתווה הקורס:

שיעור 1: מבוא לגיאולוגיה

שיעור 2: מינרלים וסלעים

שיעור 3: טקטוניקת הלוחות, היווצרות הרים והתפתחות של יבשות

שיעור 4: סלעים מאגמאטיים ותהליכים

שיעור 5: בלייה, מחזור הסלע ותהליכים סדימנטליים

שיעור 6: סביבות סדימנטריות

שיעור 7: תיארוך, מאובנים וזמן גיאולוגי

שיעור 8: מטמורפוזה ודפורמציה

שיעור 9: מחצבים

שיעור 10: סקירה תת-קרקעית וכרייה

שיעור 11: נפט וגז: היווצרות

שיעור 12: נפט וגז: תהליכים

Credits: 2
Lecturer: דר' יצחק מקובסקי
Type: קורס, בשיתוף עם הטכניון
Lecturer: דר' ניקולס וולדמן
Type: סמינר

סמינריון בית ספרי סמסטריאלי שמטרתו לחקור בגישה חוצה תחומים נושאים הנמצאים על סדר היום המדעי. כל נושא יידון במשך סמסטר אחד. מרצים ותלמידים יציגו מאמרים רלוונטיים ופרויקטים אישיים הקשורים לנושא. דוגמאות לנושאים שידונו הן: השפעות סביבתיות של שינויים גלובליים ברביעון; פגיעות בסביבה הימית ודרכים לניטרולן; מקורות אנרגיה וניצולם בעבר ובהווה; גז הידראט בקרקעית הים וכו'. דגש ינתן לדיון רב תחומי בתום כל הרצאה, בהנחיית מרכז הסמינר. כמו כן ישמש הסמינר כסדנא להגשת הרצאות בה ינתן משוב מתודי. הערכת הציון: השתתפות והצגת פרויקט סמינריוני.

Credits: 0.5
Lecturer: דר' אורי שטנר
Type: לימודי שדה


מבנה הכרמל החשוף כיום נוצר מתחת לפני הים. הסיור חובק מגוון רחב של נושאים בגיאולוגיה ימית השזורים בהסטוריה של הכרמל – מתהליכי הווצרותו ועד אופי ונסיבות התרוממות ההר. בסיור נבקר בשוניות רודיסטים, אטול, הרי געש ימיים, ריף טאלוס, אתרים מייצגים לשינויי פציאס ומחזורי השקעה – כולם חשופים ופזורים ברחבי הכרמל. נסקור את תפקידו של מבנה הכרמל בטקט וניקה של ישראל כחלק ממזרח הים התיכון. במהלך הסיור נרד מהרכב להליכות קצרות ולתצפיות. מספר המשתתפים מוגבל.

דרישות קדם: גיאולוגיה

חובות הגשה: מבחן בית מסכם לסיור.

Credits: 0.5
Lecturer: דר' מייקל לזר
Type: לימודי שדה

 

הסיור בגיאומורפולוגיה של החוף נועד להקנות לסטודנטים ידע בתהליכים שמתרחשים לאורך חופיה של ישראלי. תהליכים אלו, כגון הסעת החול צפונה מהדלתא של הנילוס אך גם דרומה באזורים מסויימים משפיעים על מאזן החול לאורך החף. בניית בתי מלון, דירות נופש וטיילות תורמות לבעיית הבלייה המתמשכת. למרות זאת, גם נסיונות להגן על החוף או על המצוק החופי לפעמים גורמים יותר נזק מתועלת. נבחן את החופים הדרומיים של חיפה (מרידיאן ודדו), אולגה (חוף הדייגים ותפית על כפר הים), ומכמורת/בית ינאי. במהלך הסיור נראה דוגמאות לבניה חופית וכן הרס החוף על-ידי האדם והטבע.

דרישות - בוגרי מדעי הטבע

הסיור הוא יום אחד ומקנה 0.5 נקודות ומותנת בהגשת דו"ח סיכום

הסיור מוגבל לכ-25 משתתפים.

 

Credits: 1
Lecturer: דר' ניקולס ולדמן
Type: לימודי שדה

הסיור (יומיים) מוקדש לאגמים הקיימים ולאגמים העתיקים שהתפתחו בבקע ים המלח מאז יצירתו. נסקור את היסטוריית גופי המים דרך ההתפתחות הטקטונית והגיאומורפית של הבקע. נבקר בחתכים סדימנטריים המייצגים תקופות זמן מהפליסטוקן ועד ימיינו לאורך הבקע. נושאים נוספים שידונו בסיור: סביבות השקעה אגמיות, מנגנוני הובלת סדימנטים, השקעה כימית, שיטות תיארוך רדיומטרי, וניתן דגש לשחזור ההיסטוריה האקלימית והסיסמית של אזור הלבנט.

דרישות קדם: קורס בסיס בגיאולוגיה

חובות הגשה: דו"ח סיור

Credits: 0.5
Lecturer: דר' בוורלי גודמן צ'רנוב
Type: לימודי שדה
Credits: 2
Lecturer: דר' דורית סיוון
Type: קורס

הצגת שיטות תיארוך שונות הרלוונטיות לחקר הרביעון. השיטות כוללות את התיאוריה האורביטלית, תיארוך באמצעות מאובנים, דנדרוכרונולוגיה, תיארוך טיפולוגי ארכיאולוגי ותיארוכים רדיומטיים: שיטות המתבססות על התפרקות רדיואקטיבית כגון: פחמן 14 ושיטות המתבססות על עירעור החומר ופיענוח הסיגנל במשמעות של גיל. וכן פלאומגנטיזם ורסימיזציה של חומצות אמינו. הקורס מציג מספר שיטות תיארוך, מתחומי מחקר שונים, שטווח הזמן שלהן תואם את פרק הזמן של הרביעון ובעיקר את ההולוקן. עקרונות כל שיטה מוצגים תוך הדגשת יתרונותיה ומגבלותיה במטרה לפתח ביקורתיות באשר לתחומי יכולותיהן של השיטות השונות: בדגש על החומר המתאים לתיארוך ועל טווחי הזמן אותן מתארכת השיטה. בחלקו הראשון של הקורס מועברות הרצאות מבוא של המרצה, ובהמשכו מרצים הסטודנטים, כל אחד על שיטה אותה בחר. ספרות עזר ניתנת בהתאם לנושאים הנבחרים.

Credits: 2
Lecturer: דר' דורית סיוון
Type: קורס

הסמינר יעסוק בשינויי מפלס הים ובמקביל בהסטוריה של ההתקרחנות מסוף הפליסטוקן ובמהלך ההולוקן. ייסקרו שיטות מחקר שונות ויידונו רמות הדיוק של כל שיטה והשימוש בהרכב הסדימנטים ובמאסף המיקרו ומקרו פאונה. הסמינר יעסוק גם בתגובות חופים באתרים שונים בעולם לשינויים במפלס הים ובתגובות חברות אנושיות בעבר לתמורות במפלס הים.הסמינר יעסוק בשינויי מפלס הים ובמקביל בהסטוריה של ההתקרחנות מסוף הפליסטוקן ובמהלך ההולוקן. ייסקרו שיטות מחקר שונות ויידונו רמות הדיוק של כל שיטה והשימוש בהרכב הסדימנטים ובמאסף המיקרו ומקרו פאונה. הסמינר יעסוק גם בתגובות חופים באתרים שונים בעולם לשינויים במפלס הים ובתגובות חברות אנושיות בעבר לתמורות במפלס הים.