Clicky

menu

מידע לסטודנט

Marine Biology
    מערכת שעות וחדרי לימוד

 

 

  סמינר מחלקתי תשע"ו - 2017
 סמינרים מחלקתיים, 2011-2016

 

    תמיכת מחשוב (גם בפייסבוק)

 קורסים

רשימה שלמטה מפרטת את קורסי החובה וקורסי הבחירה המוצעים בחוג לביולוגיה ימית. סטודנטים יכולים להירשם לקורסים נוספים מהחוגים הנלווים בבית הספר למדעי הים בהתאם לתוכנית הלימודים שלהם.
** קורסי הבחירה והחובה נכונים לתוכנית הלימוד החדשה, סטודנטים ותיקים אנא התייעצו איתנו לפני הרכבת מערכת

רשימת הקורסים בפורמט להדפסה

קורסי חובה
Credits: 2
Lecturer: ד"ר לאורה שטיינדלר
Type: קורס
Lecturer: דר' תמר לוטן
Type: סמינר

Departmental Seminar: A departmental seminary which is aimed to introduce an updated situation report of research areas by discussing articles from all disciplines of marine biology. Some of the subjects that will be discussed are: Global warming causes and effects, ocean acidification and its impact on flora and fauna, biogeochemical cycles, ecology and evolution, marine viruses and biotechnological developing from marine systems. An interdisciplinary discussion will occur after each lecture. The seminar will function as a workshop for presentation preparing in which a reciprocal feedback will be given.}Departmental Seminar

Credits: 2
Lecturer: דר' סמדר בן-טבו דה-לאון, דר' לאורה שטיינדלר
Type: סמינר

Teachers: Laura Steindler and Smadar Ben-Tabou de-Leon

lsteindler@univ.haifa.ac.il                                    sben-tab@univ.haifa.ac.il

The research student forum is a seminar course which aims to increase the exposure of graduate students to cutting edge research in biology, provide them with tools to critically read research papers, and train them in analyzing and presenting scientific data.

Every student will give two presentations during the course, one in-depth seminar talk (30 minutes) and one short conference-like talk (15 minutes). In each talk a student will present a recent paper published in one of the leading, high-impact journals, including the relevant background to put the paper into context.  The papers will be chosen by the student in consultation with the teachers, and sent to the rest of the class minimum 5 days before the lesson. A list of high impact papers recommended by the teachers will be available for the students to pick from. The presentations will be followed by a discussion on both the paper itself and the manner in which it was presented. The students will send a list of papers they read to prepare their presentations to the teachers, and include it as a final slide in their talks.  80% attendance in the classes is required for completion of the course.

Grading is based on the presentations and participation in discussions:

40%- in-depth paper presentation: focus, clarity and speaker proficiency in: question addressed by the paper, background, methods used, results and their meaning, interpretation and discussion of the results and significance of the work.

40% - short conference-like presentation: focus, clarity and speaker proficiency in: Scientific question, background, approach, results, discussion and significance of the work.

20% - participation in discussions and reading the papers presented by other students.

Partial topics list:

1)      Cell-cell communication in marine bacteria (e.g. quorum sensing)

2)      Marine symbiosis

3)      Marine photosynthesis/ photoheterotrophy  

4)      Coral reefs (Including corals, sponges, tunicates, echinoderms etc…)

5)      Evolution and development  

6)      Regulation of gene expression

7)      Genome research (genomes, trasncriptomes, bioinformatics and related topics).

Credits: 2
Lecturer: ד"ר סמדר בן-טבו דה-לאון
Type: קורס

Teacher: Smadar Ben-Tabou de-Leon       sben-tab@univ.haifa.ac.il

Tutor: Michal Grossowicz                               micgros@gmail.com

 

The course physical oceanography aims to teach advanced students about the physical properties of ocean water and the physical processes within them, emphasizing the physical aspects that influence marine organisms. The course will discuss external (e.g., sun and winds) and internal (e.g., temperature and density) factors that drive physical processes in the ocean (currents, waves, stratification, ect.). Common mathematical formalism used to study these processes and get predictions will be introduced and practiced. The course will also describe the connection between physical factors and processes to biological processes and ecological systems.

100% completion of the exercised and 80% attendance in the classes is required for completion of the course.

Grading is based on exercises and a test:

30% - Exercises.

70% - Test.

Lectures and tutorials:

1. Basic aspects of Physical oceanography:Time and space scales. Temperature, salinity, pressure and density and the relation between them (lecture).

2. Exercise #1: Mathematical basis for the course. Scalars, vectors, Cartesian and spherical coordinates, scalar and vectorial multiplications, total and partial derivatives (tutorial).

3. Ocean stratification and stability. Basic conservation laws in oceanography, the continuity equation and the equations of motion (lecture).

4. Exercise #2: Heat and solution to the equation of motion at special cases (tutorial).

5. Molecular diffusion, eddy diffusion, static and dynamic stability and how these processes affect mixing and thermocline shape. Viscosity and turbulent motion (lecture).

6.  Exercise #3: diffusion, stability and viscosity (tutorial).

7. Ocean – atmosphere interaction: wind stress and waves, Ekman layers and transport (lecture).

8. Exersice #4: Ekman dynamics and flow (tutorial).

9. Geostrophic flow, ocean waves and tsunamis (lecture).

10. Exercise #5: Solution of wave equation (tutorial).

11. Ocean tides, light and water (lecture).

12. Exercise #6: tides and light (tutorial).

13. State of the art in physical oceanography (Guest lecture – Hezi Gildor).

 

Credits: 2
Lecturer: ד"ר דניאל שר, ד"ר רויטל בוקמן
Type: קורס

The Mediterranean A: "The Mediterranean" course will discuss current topics relating to the Mediterranean, from natural sciences, social sciences and policy. The course will be divided into two semesters. During the first semester we will discuss the geology, geochemistry, oceanography, history and archeology of the Mediterranean. At the second semester we will focus on in-depth discussions of various aspects of pelagic, benthic and coastal ecosystems. We will end with a future outlook on the major challenges facing the Mediterranean, including sustainable fisheries, gas and oil exploration, desalination and other developmental programs. Each lecture will be given by an expert in the field, and will be accompanied by required reading material.

In addition to the lectures, the course will include three one-day field trips.

The course will be graded by two written projects ("home tests"), one for each semester, based on the material learned in the class. Participation in the lectures is mandatory.

Credits: 2
Lecturer: פרופ' ברק חרות, ד"ר רויטל בוקמן, פרופ' מייקל קרום
Type: קורס

הקורס יתמקד בשני אספקטים עיקריים: במחזורים כימיים במי הים ובתהליכים גאוכימיים בסדימנט הימי, בדגש על האינטראקציה בין מי הים והסדימנט. רעיונות עיקריים ידונו בראקציות ובתהליכים, שטפים ומאגרים, ומקורות והשקעה במערכת הימית. פרקי הקורס יכללו הבנת ההרכב הכימי ותכונות מי הים, שו"מ דינמי בים, גזים מומסים בים, זמן שהות, ומאזן מאסות ליסודות מסוימים. בנוסף, נדון בהובלת מומסים וחומר חלקיקי מהיבשה לים, תפוצת והרכב הסדימנט הימי, השקעה והמסה, דיאגנזה, וקבורה של סדימנטים. נלמד על תהליכים כימיים וביוגאוכימיים בסדימנט, ביוטורבציה, תהליכי חימצון-חיזור, ותהליכים בגבול סדימנט- מים כגון אינטראקציות בין סלעים וולקנים ומי ים. ציון: תרגילים ומבחן.

Credits: 4
Lecturer: ד"ר דניאל שר, ד"ר טלי מס
Type: קורס

בקורס ילמדו שיטות מחקר מקיפות בביולוגיה ימית תוך דגש על האוכלוסיה המיקרוביאלית. הקורס יתבסס על איסוף דגימות ונתונים בהפלגת מחקר בים-התיכון ולאחר מכן מספר מעבדות מרוכזות. במהלך ההפלגה ולאחר מכן במעבדות נלמד כיצד מודדים תנאים א-ביוטים (טמפ', מליחות, חמצן מומס, pH , נוטריאנטים), יצרנות ראשונית (כלורופיל, הרכב פיגמנטים, תמונות לווין ומיקרוסקופיה), הרכב האוכלוסיה מבחינה מולקולארית (PCR לגנים פוטוסינטטיים וריבוסומלים), וכן נבצע ניתוח ביואינפורמטי של התוצאות. בקורס יינתן דגש על תכנון תחנות הדיגום לאור שאלת המחקר, איסוף דוגמאות ונתונים בשטח בשיטות שונות, התנסות בהפעלת מכשור מעבדתי (HPLC, Flow cytometry, מיקרוסקופ פלורסנטי), תרגול שיטות מעבדה בביולוגיה מולקולארית וניתוח התוצאות.

Credits: 2
Lecturer: ד"ר אסף יסעור-לנדאו, ד"ר תמר לוטן
Type: קורס
Lecturer: דר' ניקולס וולדמן
Type: סמינר
Credits: 4
Lecturer: פרופ' עידו יצחקי
Type: קורס

מטרת הקורס להקנות לסטודנט מיומנות בתכנון ניסויים אקולוגיים, שיטות לדיגום ואיסוף נתונים כמותיים בשדה,עיבודם והצגתם בעזרת מחשב והסקת מסקנות. תכנון נסויים והשערות, אנליזה של נתונים אקולוגיים, שיטות לדיגום ביוטי ואביוטי, מדדים אקולוגיים, שיטות להערכת גודל אוכלוסיה, אנליזה של חברות, פיזור מרחבי של אוכלוסיות.

Credits: 2
Lecturer: ד"ר גיל רילוב
Type: קורס

נושא הקורס: כיצד מזדווגים בלוטי הים? מתי משנה פזית ים-סוף את מינה מנקבה לזכר? מדוע דגי הסלמון מתפגרים במעלה הנהר בסוף מסעם? באיזה אופן מגיעות צדפות צעירות בחזרה לחוף? מהי תאוריית ההפרעה הבינונית וכיצד היא קשורה למגוון במינים בטבע? איך בוחנים את חשיבותה של טריפה בקביעת מבנה החברה האקולוגית? כיצד משפיע שינוי האקלים על שונית האלמוגים ושוניות הים התיכון? באיזה אופן משפיעים דגי הסיכן הפולשים על חברת השונית בים התיכון? האם שמורות טבע ימיות אכן שומרות על הים? שאלות אלו מעסיקות אקולוגים ימיים, ויהיו במוקד הקורס.
קורס זה עוסק בלימוד דגמים חשובים בטבע הימי ובתהליכים אקולוגים המתרחשים באקוסיסטמות ימיות המעצבים דגמים אלה ובהשפעת האדם עליהם (דיג, שינוי אקלים, פלישות מינים וכ'), וכן בהיבטים של שמירת טבע (לדוגמא, שמורות טבע ימיות). אנו נלמד כיצד אקולוג ימי נגש לבחון שאלה מדעית, נלמד להבחין בין מערכי חיים שונים בים (התאמות לים, רביה, נדידה וכו'), לזהות תהליכים המעצבים את הקשרים בין מינים והיוצרים חברות אקולוגיות (תחרות, טריפה, גיוס לרוות וכו'), להבדיל בין מגוון של צורות חיים ובתי גידול ימיים, מקו החוף ועד למעשנות בעומק הים.


מטרות הקורס: מעבר להיכרות עם אופני החיים המגוונים בים, בסיום הקורס ידע הסטודנט כיצד לזהות ולבחון תהליכים אקולוגיים חשובים, להבחין בין אסטרטגיות חיים שונות בים, כיצד לבחון אם שמורת טבע עובדת או לא, להעריך את איכותו של ניסוי מדעי באקולוגיה וכיצד לתכנן ניסוי כזה בים.


אופן הלימוד: הלימוד יתרחש בעזרת קריאת מאמרים ביקורתית, הרצאות ודיונים לצורך פיתוח כלים לחשיבה מדעית אקולוגית, תוך שימוש בדוגמאות ממחקרים קלאסיים ועדכניים העוסקים בתחום, ומתן דגש על הידע המתרחב בנושאים אלה מבתי גידול ימיים בישראל. יתקיים גם סיור לחוף הים ולמכון לחקר ימים ואגמים בשיקמונה, שם מתקיימים מחקרים ענפים בתחום האקולוגיה הימית בים תיכון.

Credits: 2
Lecturer: דר' דניאל שר, דר' לאורה שטיינדלר
Type: קורס

Marine Microbial Ecology::Microorganisms are the most dominant life form in marine environment and they function in key positions in marine food web and in global geochemical cycles. This course will deal with marine microorganisms – Bacteria, Archaea, Protists and Viruses – from biological point of view, and will discuss their adaptations to life in sea, the diverse interactions among them and the way the microbial population in sea influence life on earth. Some of the subjects that will be included in the course are: physical conditions of microbial world (diffusion, motion and meeting rates in viscous world), phytoplankton as an example of minimal organism, different life strategies of heterotrophic organisms, phages and their complex interactions with their host, eukaryotes' algae in the changing world, interactions between microorganisms and corals, dynamic models of microorganisms distribution etc.

Credits: 2
Lecturer: דר' תמר לוטן
Type: קורס
Credits: 4
Lecturer: ד"ר דניאל שר
Type: קורס

מחקר מודרני באוקיאנוגרפיה מיקרוביאלית תלוי במידה רבה באנליזות של רצפים גנטיים מאורגניזמים ימיים על מנת להבין כיצד אורגניזמים אלו מותאמים לחיים בסביבה הימית. במהלך הקורס התלמידים יכירו את הגישות והכלים העיקריים המשמשים לניתוח ביואינפורמטי של רצפים, וישתמשו בכלים אלו על מנת לנתח מידע גנומי ומטא-גנומי מהסביבה הימית. כמו כן התלמידים יכירו וינתחו באופן ביקורתי מחקרים עדכניים בנושאי גנומיקה, מטא-גנמיקה ופרוטאומיקה ימית. במשך הקורס נלמד כיצד גנומים של מיקרואורגניזמים בנויים, ומהם הגורמים הסביבתיים שמשפיעים על מבנה הגנום. נדון כיצד גנים נרכשים, מועברים בין אורגניזמים ונעלמים, מה תפקידם האפשרי של וירוסים ימיים בתהליכים אלו. נלמד כיצד תכולת הגנים של סביבה כלשהי יכולה ללמד אותנו על לחצי הסלקציה בסביבה זו. נלמד להשתמש בכלים חישוביים זמינים על מנת לזהות לחצי סלקציה ברמת DNA וחלבונים. נלמד את יסודות האנאליזה הפילוגנטית, וננתח באופן משוה את הארכיטקטורה של גנומים שונים ושל סביבות שונות. הקורס יכלול הרצאות פרונטאליות, תרגילי מחשב וסמינריונים. ציון הקורס יורכב מ-30% ציון סמינריון ו- 70% עבודה מסכמת.

Credits: 3
Lecturer: דר' גיל רילוב
Type: סמינר

סילבוס

Topic: the rocky shore is an extreme and fascinating environment that for several decades serves as a test-bed for experimental ecological research and for the development of ecological theory. This course reviews in detail the history, theory and methods of research in this ecosystem and uses hands-on experience to examine several major topics. Among the topics we will discuss are:

  • The unique conditions of life in the intertidal zone and the way organisms there deal with extreme conditions of desiccation and wave action.
  • The special patterns that develop in this ecosystem such as vertical zonation and patchiness.
  • Species interactions such as competition, predator-prey interactions and facilitation and how scientists test the importance of these processes in the system.
  • The important links between coastal oceanography and ecological processes on the shore including the supply of nutrients and the role of larval transport, settlement and recruitment to the adult populations.
  • The biogeography of biodiversity and the human impacts on biodiversity and ecosystem structure and function (e.g., bioinvasions, climate change, local stressors).

 The Israeli Mediterranean perspective: During the course we will pay special attention to the unique rocky shore ecosystem on the Israeli coast – the vermetid (abrasion) reefs – an ecosystem under an extinction threat. We will discuss recent findings on the ecology of this system from studies conducted in the last 3 years and the present research that is being held at IOLR. The students will participate in biodiversity surveys and will study basic analysis of biodiversity data. They will also conduct short experiments in the lab and possibly field, testing for example the predation rates of crabs and larval settlement variability of invasive mussels. The students will work in small groups on specific projects and will write a short report in a scientific paper format that will be part of the overall course mark.

 Format: This is an intensive five-day course that will take place at the National Institute of Oceanography of IOLR in Shikmona, Haifa, and will include every day lectures intermittent with field sampling, lab work, data analysis and interpretation. Several scientific papers will be given to the students for reading prior and during the course (for writing of the reports).

The mark will be based on a final exam (50%), project report (40%) and general participation (10%).

  • The course is open to 6-12 students

The students must be equipped with basic clothing and gear for working in the marine environment

Credits: 2
Lecturer: ד"ר דניאל שר, ד"ר מיקי קוזלוב, ד"ר אייל פריבמן
Type: קורס

סילבוס - syllabus

קורסי חובת בחירה
Credits: 2
Lecturer: דר' דן צ'רנוב
Type: קורס

שינויי האקלים על פני ההיסטוריה הגיאולוגית של כדור הארץ מהווים את המנוע האבולוציוני המרכזי שעיצב את עולם החי והצומח. הקורס יקנה ידע בהשפעת שינויי אקלים על הרובד הפיזיולוגי, הביוכימי המולקולארי והאבולוציוני של מספר טאקסות מרכזיות בעולם החי והצומח.

Credits: 2
Lecturer: ד"ר דרור אנג'ל
Type: קורס

הקניית ידע בתחום בעיות איכות הסביבה הימית בכלל ובישראל בפרט, הכרת סוגים ומקורות מזהמים, התנהגותם בסביבה הימית ומדדים לאיכות מים ומשקעי קרקעית בים.

Credits: 2
Lecturer: פרופ' עדו יצחקי
Type: קורס

תיאור מבנה האוכלוסיה בעזרת טבלאות חיים, תחרות תוך מינית, ויסות גודל האוכלוסיה ומודלים לגידול אוכלוסיית, תחרות בין מינית, מודלים שונים לתחרות בין מינית, יחסי טורף-נטרף, אסטרטגיות, מהלך חיים, הכרות עם תוכנות מחשב ואתרי אינטרנט למודלים אוכלוסייתיים

Credits: 4
Lecturer: פרופ' עדו יצחקי
Type: קורס
Credits: 2
Lecturer: ד"ר רחל בן שלמה
Type: קורס

מטרת הקורס: ללמוד שיטות שונות לתאור המבנה הגנטי של אוכלוסיות, הגורמים המשפיעים עליהם והמשמעות האבולוציונית שלהם. הקורס יעסוק בנושאים הבאים: שונות גנטית באוכלוסיות; שיווי משקל הרדי וינברג; מדדים לאומדן השונות; השפעת סוגי סלקציה על רמת הפולימורפיזם וההטרוזיגוטיות; צורות רביה וארגון השונות; אפיון אוכלוסיות ועוד.

Credits: 2
Lecturer: דר' שגיא סניר
Type: קורס
Credits: 2
Lecturer: דר' רמי רשף
Type: קורס

הקורס יעסוק בדיסציפלינה של Evo-Devo שהולכת והופכת למרכזית במדעי החיים. תיערך סקירה היסטורית, פילוסופית וקונספטואלית של התחום. הקורס יידון במנגנונים המולקולאריים המבקרים תהליכי התפתחות בבעלי חיים שונים שתוצאתם ניכרת בהבדלים מופולוגים ופונקציונלים. ינותחו דוגמאות מכל עולם החי בניסיון להבין את חוקיות התהליך. חלקו הראשון של הקורס (80%) יהיה פרונטלי וחלקו השני יהיה הרצאות של תלמידים.

Credits: 2
Lecturer: ד"ר דניאל שר, ד"ר נועה שר
Type: סדנא
Credits: 2
Lecturer: ד"ר אורי שטנר
Type: קורס

קורס העוסק בתהליכים הגיאולוגים אשר עיצבו את הים התיכון, בדגש על חלקו המזרחי. הקורס יכלול סדרת הרצאות פתיחה והרצאת סיכום בנושאים הבאים: מבנה ים תיכון כיום, טקטוניקה, התהוות ים תיכון (מזרחי ומערבי), מבנה שולי היבשת של הלבנט, הר ארטוסטנס, האירוע המסיני, הקשת הקפריסאית, מבנה הכרמל, טקטוניקה צעירה בשולי הלבנט, הנילוס ומשקעיו, הקשת ההלנית והים האיגאי, צונמי בים תיכון, רעידות אדמה באזור הים התיכון. הציון בקורס ייקבע לפי מידת הנוכחות בכיתה ומידת ההשתתפות הפעילה בדיונים, הצגת נושא בהרצאה פרונטלית (20 דקות) והגשתו כקובץ PPT, הגשת ההרצאה כעבודת סמינריון בת 10 עמודים.

Credits: 2
Lecturer: ד"ר סמדר בן-טבו דה-לאון
Type: קורס

The course will discuss the various molecular mechanisms that regulate differential gene expression and cell fate specification and the formation of complex embryonic morphologies. The course will present: 1. Principles of biological regulation: transcriptional regulation, chromatin structure, post-transcriptional and post-translational regulation, 2. up to date experimental techniques in molecular biology, imaging, and high-through put sequencing that is relevant to the studies of biological regulation, and 3. mathematical models that simulate the kinetics of gene regulatory circuits through embryogenesis. Specifically, the following aspects of regulatory control will be covered: basic mechanistic aspects of transcription and gene regulation, dynamics of transcript synthesis and turnover, enhancer design and function, design principles of regulatory circuits, gene regulatory networks, whole genome expression profiles and global regulatory networks, chromatin structure and cellular memory, microRNA and short RNAs, and post-translational regulation.

The format is lecture plus discussion. Two problems will be assigned during the semester and the solutions will be presented in the class by students in the following weeks (each presentation will be 15% of the grade). At the end of the semester the students will write a short review paper based on the material learned in the class and the home assignments (70% of the grade). Participation in the lectures is mandatory.

Lectures:

1. Overview of the basic mechanistic aspects of the regulation of transcription and translation.

2. Transcription initiation rates: Transcription factor DNA binding affinity, binding and unbinding kinetics, enhancer logic processing.

3. Regulatory control of spatial gene expression and enhancer spatial processing function.

4. Principles of gene regulatory circuits design – exclusion circuitry and feedforward circuits (examples and model). Home problem assigned.

5. Regulatory state activation by inductive intercellular signals, lock-down by positive feedback circuitry and cis-regulatory module switching.

6. Evolutionary conservation in developmental regulatory networks: Axis formation by Wnt and BMP pathways and Wnt role in endodermal specification.

7. Whole genome transcriptional profile and RNA-seq. Guest speaker, Dr. Noa Sher.

8. Short student presentations presenting their home assignment. Home problem assigned.

9. Post-transcriptional regulation: MicroRNAs, other non-coding RNAs and RNA binding proteins. Guest speaker: Dr. Hila Toledano.

10. "mRNA coordinators": novel kind of factors that integrate all stages of gene expression into a system, Guest speaker: Prof. Motti Choder

11. Post-translational regulation: The proteosome and Ubiquitination. Guest speaker: Dr. Tsvia Gildor.

12. Short student presentations of home assignments.

13. Course Summary, a model for basic mechanistic aspects of the regulation transcription and translation.

 

קורסי רשות
Credits: 3
Type: Course
Credits: 3
Lecturer: Prof. Hezi Gildor, Prof. Yosi Ashkenazy
Type: Course
Credits: 2
Lecturer: Prof. Yosi Ashkenazy, Prof. Yohai Caspi
Type: Course
Non Obligatory Courses in IUI
Credits: 3
Lecturer: Prof. Boaz Lazar and Prof. Yonatan Erez
Type: Course

מידע מפורט - More Information

 

Credits: 4
Lecturer: Prof. Yosi Rom
Type: Course

מידע מפורט - More Information

Credits: 3
Lecturer: Dr. Yeala Shaked

מידע מפורט - More Information

Credits: 4
Lecturer: Dr. Dan Tchernov and Dr. Maoz Fine
Type: Course

מידע מפורט - More Information

Credits: 3
Lecturer: Dr. Yehuda Benayahu
Type: Course

מידע מפורט - More Information

Credits: 2
Lecturer: Prof. Amotz Agnon
Type: Course

מידע מפורט - More Information

Credits: 3
Lecturer: Prof. Amazia Ganin and Dr. Bracha Farstey
Type: Course

מידע מפורט - More Information

Credits: 4
Lecturer: Prof. Oded Beja, Prof. Aharon Oren and Dr. Rakefet Schwarz
Type: Course

מידע מפורט - More Information

Credits: 3
Lecturer: Prof. Sven Beer, Dr. Dan Tchernov
Type: Course

מידע מפורט - More Information

Credits: 3
Lecturer: Dr. Beverly Goodman and Dr. Timor Katz
Type: Course

מידע מפורט - More Information

Credits: 3
Lecturer: Dr. Tamar Lotan
Type: Course

מידע מפורט - More Information

Credits: 4
Lecturer: Prof. Amazia Ganin, Dr. Moshe Kiflawi and Dr. Roi Holtzman
Type: Course

מידע מפורט - More Information

Credits: 3
Lecturer: Dr. Oren Levy and Itzik Brinker
Type: Course

מידע מפורט - More Information

Credits: 3
Lecturer: Dr. Yeala Shaked
Type: Course

מידע מפורט - More Information

Credits: 3
Lecturer: Dr. Daniel Sher
Type: Course

מידע מפורט - More Information

פורמט להדפסה