Clicky

menu

החוג לביולוגיה ימית

ביולוגיה ימית

החוג לביולוגיה ימית של אוניברסיטת חיפה הממוקם על ראש רכס הכרמל, צופה ישירות אל הים התיכון וחופו. האוקיאנוסים, המכסים 70% מפני כדור הארץ, שוקקים בחיים וצופנים אוצרות של משאבי טבע העשויים לשמש כמקור מזון, אנרגיה ותרופות לדורות הבאים של האנושות, אולם, האוקיאנוסים חווים שינוי בשל פעילות אנושית. על הביולוגים הימיים להשתמש במנדט הידע ובמחקר לצורך ניטור האוקיאנוסים, הבנת תהליכי השינוי החלים בהם והכוונת מקבלי ההחלטות לשימור המורשת והסביבה הימיתתוכנית לימודים לתואר שני (M.Sc)

מסלול לימודים של שנתיים במסלול א'הכולל כתיבת עבודת גמר מחקרית (תיזה).
יתקבלו בוגרי תואר ראשון במדעים (B.Sc.) בביולוגיה, במדעי הים, או במדעים הקשורים לתחומים אלה ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל. (ייתכן ויידרשו לימודי השלמה).

צפה בדף המידע

תכנית לקבלת תואר דוקטורט (Ph.D)

משך תכנית המחקר והלימודים יהיו ארבע שנים.
יתקבלו תלמידים מצטיינים בעלי תואר שני (M.Sc. או תואר מקביל) במסלול עם כתיבת תזה בביולוגיה ימית, אוקיאנוגרפיה  ביולוגית, או במדעים הקשורים לתחומים אלה, ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל.

צפה בדף המידע

מסלול ישיר ללימודי דוקטורט (Ph.D)

במסגרת הוועדה הכלל-אוניברסיטאית לתלמידי מחקר.

צפה בדף המידע

סגל אקדמי

רשימת חברי הסגל האקדמי בחוג לביולוגיה ימית צפה בדף המידע

בוגרים

בוגרים, רשימת תזות

צפה בדף המידע

חוגי לימוד נוספים