Clicky

menu

מידע לסטודנט

Maritime Civilizations
   מערכת שעות וחדרי לימוד   מלגות
    סמינר בין תחומי  
students portal                    cs link   תמיכת מחשוב (גם בפייסבוק)

 

הרשימה שלהלן היא רשימת קורסי הליבה (חובה) ורשימת קורסי בחירה המוצעים בחוג לציוויליזציות ימיות. הסטודנטים יכולים ללמוד קורסים נוספים מתוך מאגר הקורסים הרב תחומיים, על פי תוכנית לימודיהם.

רשימת הקורסים בפורמט להדפסה

קורסי חובה
Credits: 2
Lecturer: ד"ר אסף יסעור-לנדאו וד"ר גיל גמבש
Type: שיעור

הקורס מבוא על היסטוריה, ארכיאולוגיה וציוויליזציות ימיות.

מטרת השיעור תהיה הבנת התפתחות התרבויות סביב הים התיכון בדגש תפקידו והשפעתו של הים על תרבויות אלו.

 

תכנית הנושאים:

 1   מהו הים התיכון? תרבויות ותרבויות ימיות מהן?

 2   המחקר הארכיאולוגי והימי – תולדותיו ושיטותיו

 3   מצרים בתקופת הממלכה הקדומה עד החדשה

 4   הים האגאי: התרבות המינואית וחורבן סנטוריני- יוון בתקופה המיקנית והגיאומטרית

 5   ארץ ישראל והים בתקופת הברונזה- מזרח הים התיכון במחצית השניה של האלף השני לפנה"ס

 6   האימפריה האשורית והבבלית- הפיניקים ממסחר ועד קולוניזציה

 7   סיור במוזיאון הכט: הכנענים והפיניקים

 8   הים התיכון – מפרה היסטוריה להיסטוריה- היסטוריוגרפיה והיסטוריוגרפיה ימית

 9   יוון בתקופה הארכאית מהומרוס ועד קולוניזציה

 10   יוון מהמלחמות הפרסיות עד לסוף המלחמה הפלופונסית- אלכסנדר והתקופה ההלניסטית

 11   עלייתה של רומא מהמלחמות הפוניות ועד היוליו-קלאודים- האימפריה הרומית המאוחרת

 12   האימפריה הביזנטית- סיור במוזיאון הכט: התקופה הרומית והביזנטית

 13   עליית האיסלם ופעילות ימית בתקופה האומיית עד הפאטימית- מסעות הצלב

 

 

Credits: 2
Lecturer: ד"ר דבורה צויקל
Type: שיעור
Credits: 4
Lecturer: פרופ' אהוד שפניר
Type: שיעור

מטרת הקורס: הקניית רקע כללי, איכותי בעיקרו, על מהות מדע האוקיינוגרפיה, חשיבותו לאדם והבנת התהליכים והבעיות המרכזיות בארבעת תחומיו העיקריים: אוקיינוגרפיה ביולוגית, אוקיינוגרפיה פיזיקלית, אוקיינוגרפיה כימית וגיאולוגיה ימית.

קורסי בחירה
Credits: 4
Lecturer: פרופ' יעקב כהנוב
Type: שיעור

סילבוס

Credits: 4
Lecturer: פרופ' יעקב כהנוב
Type: שיעור

השיעור יעסוק בבניית כלי שיט עתיקים: בהתפתחות ובטכנולוגיה. יינתן רקע, ילמדו עקרונות ומושגים. הקורס ערוך בשני חלקים: יסודות ועקרונות בסמסטר א' (שיעור); לימוד מתקדם לרבות כלי שיט מרחבי העולם ובעיות נבחרות בסמסטר ב' (פרוסמינריון) הבסיס העיקרי לקורס הוא ממצאים ארכיאולוגיים מטרופות בים התיכון, ממצאים ארכיאולוגיים מכלי שיט שנמצאו ברחבי העולם וכלי שיט מסורתיים המפליגים כיום. הממצאים הארכיאולוגיים יעומתו ויאומתו עם המקורות ההיסטוריים והויזואליים. חלק מהקורס יתרכז בנגרות אניות ובניתוח נתונים.

Credits: 2
Lecturer: פרופ' יעקב כהנוב
Type: שיעור

לעיתים בחקר פעילות אנושית קדומה הנובעת מזיקה לים, הצד המעשי נתפס כמובן מאליו. ציון בקווים או חצים על גבי מפה של תנועה בים הנה דוגמת ההפשטה הבולטת ביותר אך לא הבלעדית. מטרת קורס זה היא הקניית כלים כדי לנתח ולהסביר הפלגות קדומות בהתבסס על עדויות היסטוריות וארכיאולוגיות תוך ניסיון להעריך את סבירותן, בהסתמך על נתונים מודרניים בים (רוחות, זרמים וכו').

Credits: 2
Lecturer: ד"ר דבורה צויקל
Type: שיעור
Credits: 2
Lecturer: ד"ר גיל גמבש
Type: סמינר

בכל שבוע יעסוק הסמינר באחד ממגוון הנושאים הנלמדים בחוד

Credits: 2
Lecturer: ד"ר אסף יסעור- לנדאו
Type: שיעור
Credits: 2
Lecturer: ד"ר אסף יסעור- לנדאו
Type: שיעור
Credits: 2
Lecturer: ד"ר דניאלה בר- יוסף
Type: שיעור
Credits: 2
Lecturer: פרופ' שריאל שליו
Type: שיעור

במסגרת הקורס ננסה לבחון איך ניתן לשחזר טכנולוגיה קדומה בעזרת בדיקות מדעיות של הממצא הארכיאולוגיה. נסקור את תולדות הייצור והשימוש במתכות מראשית הופעתם של חפצי נחושת, זהב וכסף ועד ראשית השימוש בברזל. כמו כן, יוצגו השיטות המדעיות למחקר ממצאי המתכת ומה ניתן ללמוד בעזרתן על טכניקת הייצור ודרכי השימוש בכלי נשק, כלי עבודה ותכשיטים ממתכת, ואיך ניתן לשחזר את החומר ואת הצורה המקוריים של ממצאי המתכת שמתגלים מתחת לפני הים.

Credits: 2
Lecturer: פרופ' שריאל שליו
Type: שיעור

השיעור יעסוק במבוא לארכיאולוגיה ימית ותת ימית ויכלול דיון ראשוני (בעיקר של מומחים מהתחומים השונים, מהחוג לציוויליזציות ימיות) בנושאים העיקריים של ארכיאולוגיה ימית: החל משרידים של ספינות טרופות ושחזור המבנה המקורי שלהן, דרך המטען שנתגלה בספינות הללו ומה הוא מלמד על רשתות הסחר באגן הים התיכון בתקופות הקדומות, ועד למבנים ארכיטקטוניים ימיים, חפירתם ושחזורם.

Credits: 4
Lecturer: פרופ' אהוד שפניר
Type: שיעור

הקורס מקנה חומר מתקדם בנושאים נבחרים באוקיאנוגרפיה ובמשאבי ים תוך דגש על הקשר בין האדם והים. החומר כולל יחסי האדם והים בעבר, בהווה ולקראת העתיק והקשריו עם הסביבה הימית. שימושים של האדם בים, נזק שגורם האדם לסביבה הימית ולשוכניה ונזקי הסביבה הימית לאדם.

Credits: 2
Lecturer: ד"ר דני כרם
Type: שיעור

הקורס כולל 12 פגישות שבועיות בנות שעתיים. הוא יתבסס על הצגות של סטודנטים, של נושאים שיחולקו בפגישה הראשונה (או שיוצעו ע"י הסטודנט ויאושרו ע"י המרצה) ודיון מונחה. ההצגות תהיינה שוטפות, במהלך הקורס כולו, כאשר בכל פגישה יוכל כל סטודנט להוסיף עדכונים על הנושא שקיבל. עד להצגה הראשונה יוצגו הנושאים בקצרה ותינתנה הרצאות עם דיון ע"י המרצה.

Credits: 2
Lecturer: ד"ר אביעד שיינין
Type: שיעור

מטלת סיום: רפרט

ספר הקורס:

Marine Mammal Ecology and Conservation, A Handbook of Techniques (ISBN 978-0-19-921657-4(

נושאי הקורס:

1. אתיקה במחקר בעלי חוליות ימיים

2. סימון ולכידה

3. שיטות סקר חופי

4. שיטות להערכת גודל אוכלוסיית יונקים ימיים

5. טלמטריה בחולייתנים ימיים

6. מחקר תזונה

7. מחקר התנהגות שיחור

8. קביעת יחידת שימור על ידי סמנים גנטיים

9. מחקרים ארוכי טווח

Credits: 2
Lecturer: ד"ר דרור אנג'ל
Type: שיעור

"איכות סביבה ימית" הוא מושג המתאר את מצב האקוסיסטמה הימית. התהליכים המשפיעים על הסביבה הימית כוללים תהליכים טבעיים והאנתרופוגניים גם יחד, כגון שינויי אקלים, זיהום ושימושים שונים במשאבי הים. הקורס יבחן גורמים פיזיקליים, כימיים וביולוגיים המשפיעים על איכות הסביבה הימית ויכלול דוגמאות מעשיות הממחישות תהליכים אלה.

Credits: 4
Lecturer: ד"ר דרור אנג'ל
Type: שיעור

שבוע ונושא ההרצאה:

1.   מבוא לקורס, מושגי יסוד.

2.   עוד מושגי יסוד, הנחיות לעבודה הכתובה, שינויי אקלים והסובב הימי

3.   שינויי אקלים ועליית טמפרטורות, המסת קרחונים, מפלס פני הים, מליחות הים, זרמים.

4.   שינויי אקלים ןהשפעתם על גורמי מחלות.

5.   שינויי אקלים וטמפרטורות – הפיסיולוגיה של יצורים ימיים, שינוי במאזן הגזים המומסים בים, השפעה על אקוסיסטמות ימיות שונות.

6.   שינויי אקלים והשפעתם על המשקעים – מהן ההשפעות המקומיות והגלובליות וכיצד אלה ישפיעו על חברות ימיות? תדירות ועוצמה של סופות וסערות כפונקציה של שינויי אקלים

7.   שינויי אקלים ופלישת מינים (זיהום ביולוגי); ההשפעה של שינויי אקלים על חקלאות ימית

8.   הקשר בין החור בשכבת האוזון לבין שינוי אקלימי, השפעת שטף מוגדל של קרינת UV על חברות ימיות, השפעת שינויי אקלים על היצרנות של: פיטופלנקטון, עשבי ים, דגה בים?

9.   שינויי אקלים והחמצת הים – המנגנון המניע את התהליך, ההשפעות של PH נמוך על ייצורים פלנקטוניים, אלמוגים, על מארג המזון.

10.   השלכות חברתיות – כלכליות של שינויי אקלים. האם שינוי אקלים הוא תהליך הפיך? מהם הכלים לבלימת התהליך ומהי יעילותם?

11.   שינויי אקלים ואנרגיה חלופית, הטמנת פחמן בים וביבשה, אמנות בינלאומיות.

12.   הרצאה אחרונה.

Credits: 2
Lecturer: ד"ר דב צביאלי
Type: שיעור

קורס מבוא המציג מגוון תחומים של מדעי כדור הארץ ומדעי הטבע העוסקים בסביבה הימית.

Credits: 2
Lecturer: ד"ר גיל גמבש
Type: שיעור

קורס זה יסקור כמה מן העבודות המשפיעות ביותר שהוקדשו לים התיכון במאה השנים האחרונות בקירוב: מ braudel ועד pryor, Horden-Purcell ו Wickham- ויציג תוך כך את התפקיד הנוכחי המיוחס לים בתיאור טבעה של סביבתו לאורך ההיסטוריה המתועדת. ציר הזמן יהיה מוכתב על ידי התפתחות ההיסטוריוגרפיה המודרנית, אם כי בקורס נבחן, לא על פי סדר כרונולוגי, ייצוגים של הים מימי קדם ועד ימינו.

Credits: 4
Type: Course

סקירה כללית של הנסיבות שגרמו לעלית האסלאם בזירה הים-תיכונית החל מהמאה השביעית עד לראשית התקופה העות'מנית: המאבק בין המוסלמים לנוצרים על איי הים התיכון ונתיבי השייט.

Credits: 2
Lecturer: ד"ר חסן ח'ליליה
Type: שיעור
Credits: 2
Lecturer: ד"ר חסן ח'ליליה
Type: שיעור

הקורס יעסוק בהכרת תולדות המחקר המדעי והשיטות האנליטיות הנהוגות כיום ללימוד ושחזור שרידי התרבות החומרית האנושית, שיטות עבודה וייצור של חפצים מחומרים שונים, מקור חומרי הגלם, תהליכי הייצור, השימושים האפשריים ויחסי חומר סביבה במשך אלפי השנים עד ימינו. יסקרו השרידים הארכיאולוגיים על פי החומרים השונים ששימשו לייצורם ו.או ששרדו מימי קדם באתרים יבשתיים וימיים.

Credits: 2
Lecturer: פרופ' רותם קובנר
Type: שיעור

השיעור סוקר את התפתחות הציים וכלי שיט צבאיים החל מראשית תקופת התגליות (המאה ה- 15) ועד לשלהי המאה ה- 19. השיעור בוחן את הרקע ההיסטורי וההתפתחות הטכנולוגית שהביאו להתפתחות ימית, הן בבנית כלי השיט והן בתורת הלחימה; סוקר את השינויים שעברו על כלי השיט המסורתיים ואת הופעתם של כלי שיט חדשים; ומתמקד בישום של המהפכה הטכנולוגית בתורת הלחימה ובקרבות ימיים. הקורס בנוי באופן כרונולוגי וכולל ניתוח מספר קרבות ימיים מרכזיים בשיתוף התלמידים.

Credits: 2
Lecturer: פרופ' שריאל שליו
Type: שיעור

הקורס יעסוק בהכרת תולדות המחקר המדעי והשיטות האנליטיות הנהוגות כיום ללימוד ושחזור שרידי התרבות החומרית האנושית, שיטות עבודה וייצור של חפצים מחומרים שונים, מקור חומרי הגלם, תהליכי הייצור, השימושים האפשריים ויחסי חומר סביבה במשך אלפי השנים עד ימינו. יסקרו השרידים הארכיאולוגיים על פי החומרים השונים ששימשו לייצורם ו.או ששרדו מימי קדם באתרים יבשתיים וימיים.

Credits: 4
Lecturer: ד"ר דבורה צויקל
Type: שיעור
Credits: 2
Lecturer: ד"ר דורית סיון
Type: סמינר

הסמינר יעסוק בשינויי מפלס הים בזמן ובמרחב: בסדרי גודל שונים של זמן- ממיליוני ומאות אלפי שנים ועד לשנים האחרונות ובסדרי גודל שונים במרחב – משינויים גלובאליים, דרך שינויים אזוריים ועד לשינויים מקומיים וכל זאת בראי התפתחות תחום מחקר זה.

הקורס יציג שיטות מחקר שונות המשמשות להשגת נתונים – שיטות שדה ומודלים מתמטיים. שיטות השדה מגוונות וכוללות בין היתר קידוחים בים העמוק, קידוחים להוצאת גלעינים רציפים בקרח, וגלעינים מאגמים וביצות ביבשה, ניתוח מאספי מיקרו-פאונה, אלמוגים וממצא ארכיאולוגי. ידונו רמות הדיוק של כל שיטה, יתרונותיה וחסרונותיה. כמו כן יוצגו המודלים המתמטיים המחשבים את שינויי המפלס על סמך חישוב השינויים בקרום כדור הארץ ותרומת גורמי האקלים השונים, אטמוספיריים ואוקינוגרפיים המשפיעים על נפחי המים.

חלקו השני של הקורס ידון בשינויים האופקיים הנגרמים בשל השינויים האנכיים במפלס הים, כלומר בתנודות בקו החוף ובהשפעתם על החברות האנושיות.

מבנה הקורס:

  • במחצית הראשונה של הסמסטר – תינתנה הרצאות מבוא. בפרק זמן זה יבחרו הסטודנטים נושא לעבודה והרצאה.
  • במחצית השנייה של הסמסטר – הרצאות (מצגות) של הסטודנטים.

דרישות קדם

קורס מבוא בגיאולוגיה וגיאוגרפיה חופית הניתן בחוג או לימודי תואר ראשון בגיאוגרפיה באחת האוניברסיטאות.

דרישות הסמינר

  • נוכחות
  • הצגה של הנושא הנבחר – מצגת power point . משך ההצגה כ 20 דקות
  • הגשת עבודה כתובה לפי כל כללי הכתיבה המדעית.
Credits: 2
Lecturer: פרופ' אהוד שפניר
Type: Course
Department: Maritime Civilizations

 

120.3607 ב01

דרישות קדם: אין

 

מטרת הקורס: הקניית חומר מתקדם, הפנמה והבנה בנושאים נבחרים בסוגיות סביבתיות, כלכליות, חברתיות ותרבותיות ובאתגרים הקשורים למשאבי המרחב הימי הים-תיכוני  (מים ריבוניים ומים כלכליים - EEZ) בישראל ובהשוואה לנעשה בעולם. זאת תוך דגש על הקשר בין האדם והים וההנחה שאין באפשרות האדם לשנות את הסביבה הטבעית אך אפשר וצריך לשנות ולכוון את התנהלות האדם במרחב הימי וכי יש לנהל את המרחב הימי באמצעות ניהול המבוסס על צרכי המערכת האקולוגית בראיה של מערכות שלמות (Ecological Based Management).  בין משאבי הים יכללו ניצול החי בים (דיג, חקלאות ימית, שימוש ביצורים חיים מקבעי פחמן), ניצול מי הים למטרות תעשייתיות (כמי קירור, התפלה), הפקת מינרלים ממי הים וקרקע הים, נמלים, ספנות,  נופש וספורט וערכי מורשת ופעילויות נוספות של בעלי עניין במרחב הימי, ניגודי עניינים במרחב הימי ופתרונות אפשריים.

 

תוכן השיעורים: מושגי המרחב הימי, המערכת האקולוגית הימית הים תיכונית של ישראל, תהליכים, בתי גידול עיקריים, משאבי חי עיקריים, בעלי העניין בהם, הלחצים והאיומים המופעלים עליהם, ניגודי עניינים במרחב הימי, הזדמנויות ופתרונות אפשריים, פערי ידע.

ניהול משאבי המרחב הימי בהתבסס על צרכי המערכת האקולוגית בראיה של מערכות שלמות (Ecosystem Based Management). שרותי המערכת האקולוגית- שרותי אספקה, ויסות ותרבות.

דיג – מכמורת, חופי, פלאגי, חובבים. חקלאות ימית, התפלה, מי קירור, קיבוע פחמן ותהליכי ויסות נוספים, יצורים מסוכנים לאדם בים, מינים ובתי גידול נדירים ובסיכון, שמורות טבע ימיות ושטחים מוגנים מדיג. צמיחה כחולה, פיתוח מול שימור.

 

אופן הוראה: הרצאות ודיונים בכתה

 

חובת נוכחות: מלאה

 

שקלול הציון: מבחן סופי – 100%