Clicky

menu

חוגי הלימוד בבית הספר

בית הספר מציע תוכניות לימוד לתוארים מתקדמים בחוגים ובתוכניות לימוד אלו:

האירוע הבא

האירוע הבא

יום פתוח וירטואלי 2016

צפה בדף המידע
ביולוגיה ימית

ביולוגיה ימית

החוג לביולוגיה ימית של אוניברסיטת חיפה הממוקם על ראש רכס הכרמל, צופה ישירות אל הים התיכון וחופו. האוקיאנוסים, המכסים 70% מפני כדור הארץ, שוקקים בחיים וצופנים אוצרות של משאבי טבע העשויים לשמש כמקור מזון, אנרגיה ותרופות לדורות הבאים של האנושות, אולם, האוקיאנוסים חווים שינוי בשל פעילות אנושית. על הביולוגים הימיים להשתמש במנדט הידע ובמחקר לצורך ניטור האוקיאנוסים, הבנת תהליכי השינוי החלים בהם והכוונת מקבלי ההחלטות לשימור המורשת והסביבה הימית

צפה בדף המידע

ציוויליזציות ימיות

ציוויליזציות ימיות

החוג לציוויליזציות ימיות מעניק לסטודנטים הזדמנות יוצאת מן הכלל לחקור את ההיסטוריה, הארכיאולוגיה והמרקם של תרבויות ימיות, וגם לעסוק בהשפעת הסביבה הטבעית על התפתחותן ותולדותיהן.

 

צפה בדף המידע

החוג למדעים גיאו-ימיים

החוג למדעים גיאו-ימיים

הגילויים האחרונים של גז טבעי בעמקי הים מציבים לנו אתגרים חדשים ברמה הגלובלית בתחומי המדע, הטכנולוגיה וחקר הסביבה. התפתחויות אלה פותחות לפני הסטודנטים שלנו פוטנציאלים מצוינים לקריירה במסגרת גיאופיסיקה חקירתית וגיאולוגיה סביבתית.

צפה בדף המידע

משפט ימי

משפט ימי

פעילות האדם וצרכי הפיתוח של הסביבה הימית והחופית יוצרים שורה של אתגרים משפטיים וסביבתיים חדשים שמדינת ישראל תידרש להתמודד איתם בעשורים הקרובים.

צפה בדף המידע


חוגי לימוד נוספים