Clicky

menu

קרן לאונה מ' והארי ב' הלמסלי

קרן לאונה מ' והארי ב' הלמסלי

הקרן הפילנתרופית על שם לאונה מ' והארי ב' הלמסלי (Helmsley) הוקמה במטרה לשפר את חיי בני האדם באמצעות תמיכה במוסדות ללא כוונת רווח במגוון תחומים. החל משנת 2008, שבה החלה במתן מענקים, הקרן העבירה למעלה ממיליארד דולר לארגונים רבים ושונים. בישראל תמכה הקרן בפרויקטים שמטרתם לחזק את המצוינות והמובילות של מדינת ישראל במחקר המדעי, הטכנולוגי והרפואי, ולמצב את מעמדה בעולם.