Clicky

menu

מנהיגות ותמיכה

בבית הספר לצ'רני ליאון ה 'למדעי ים, ההנהגה שלנו ותומכינו הם הבסיס של בית הספר.

פרופ' צבי בן-אברהם

פרופ' צבי בן-אברהם

ראש המרכז הישראלי לחקר הים התיכון; מנהל ומייסד בית ספר למדעי הים על שם ליאון צ'רני.

"רק בעזרת גישה בין-תחומית נצליח לפענח את התעלומות הסבוכות והבוערות של הסביבה הימית".

פרופסור אברהם חיים

פרופסור אברהם חיים

פרופ' אברהם חיים הוא ממלא מקום ראש בית הספר למדעי הים על שם ליאון צ'רני