Clicky

menu

סגל מנהלי

כאן ניתן למצוא רשימה של חברי הסגל המנהלי.

תפקיד: ראש מנהל

מחלקה: מנהלה

טלפון חיצוני: 972-4-8288791

טל' פנימי: 8791

חדר: 267

מייל: SLIPER@UNIV.HAIFA.AC.IL

מחלקה: מנהלה

טלפון חיצוני: 972-4-8288790

טל' פנימי: 8790

חדר: 280

מייל: ghamina@univ.haifa.ac.il

תפקיד: עוזרת מינהלית לראשי החוגים לביולוגיה ימית, מדעים גיאו-ימיים, וטכנולוגיות ימיות

מחלקה: מנהלה

טלפון חיצוני: 972-4-8288794

טל' פנימי: 8794

חדר: 279

מייל: DMERAV@UNIV.HAIFA.AC.IL

תפקיד: ע' מנהלי לראש חוג- ציווי'

מחלקה: מנהלה

טלפון חיצוני: 972-4-8240941/600

טל' פנימי: 2600/2941

חדר: 106

מייל: LCOHEN@UNIV.HAIFA.AC.IL

תפקיד: מרכזת מרכז חיפה למחקרי מדיניות ואסטרטגיה ימית

מחלקה: מנהלה

טלפון חיצוני: 972-4-8288757

טפלון פנימי: 8757

חדר: 278

מייל: zmeir@univ.haifa.ac.il

תפקיד: מזכירה

מחלקה: מנהלה

טלפון חיצוני: 972-4-8280768

טל' פנימי: 7068

חדר: 287

מייל: HHANOON@UNIV.HAIFA.AC.IL

תפקיד: עוזרת מנהלית

מחלקה: מנהלה

טלפון חיצוני: 972-46647928

טל' פנימי: 7128

חדר: 278

מייל: DZAK@UNIV.HAIFA.AC.IL

תפקיד: מנהלנית

מחלקה: מנהלה

טלפון חיצוני: 04-8288757

טל' פנימי: 8757

חדר: 278

מייל: oschwartz@univ.haifa.ac.il

תפקיד: אחראית פרוייקטים

מחלקה: מנהלה

טלפון חיצוני: 972-4-6146212

טל' פנימי: 7212

חדר: 276

מייל: bzimmer@univ.haifa.ac.il

תפקיד: מזכירות החוגים לביולוגיה ימית ומדעים גיאו-ימיים

מחלקה: מנהלה

טלפון חיצוני: 972-4-8288794

טל' פנימי: 8794

חדר: 279

מייל:

תפקיד: עוזרת לראש המרכז הישראלי לחקר הים התיכון

מחלקה: מנהלה

טלפון חיצוני: 972-4-8280789

טל' פנימי: 7089

חדר: 273

מייל: EDAN2@UNIV.HAIFA.AC.IL