Clicky

menu

ציוויליזציות ימיות

פקולטה רשימה

תפקיד: סגל אקדמי בכיר

מחלקה: החוג לציוויליזציות ימיות

חדר: 113

מייל: ggambash@univ.haifa.ac.il

דוקטור גיל גמבש הוא היסטוריון של העת העתיקה. תחומי העניין שלו מתמקדים בהיבטים כלכליים ופוליטיים של ציוויליזציות ים-תיכוניות. בימים אלה הוא בוחן את הדיון המחודש בסוגיית אחדותו של הים התיכון. במחקרו הוא מבקש לקשר את אזור הלבנט לדיון זה, ממנו הוא נעדר עד כה.

תפקיד: סגל אקדמי בכיר assaf_yasur

מחלקה: החוג לציוויליזציות ימיות

טל': 972-4-8249934 ( פנימי: 8947/8)

חדר: 106

מייל: assafyasur@hotmail.com


תחומי מחקר:  ארכיאולוגיה ימית וחופית, ארכיאולוגיה של האזור האגאי

פרופסור אסף יסעור לנדאו סיים דוקטורט באוניברסיטת תל אביב, וערך לימודי פוסט דוקטורט באוניברסיטת הרווארד. תחומי העניין העיקריים שלו הנם הקשרים בין האזור האגאי והלבנט בתקופת הברונזה, סחר ימי, סקר ארכיאולוגי ימי וחופי ותרבות חומרית כנענית ופיניקית. פרויקטים הנערכים עתה כוללים את חפירות תל כברי (בשיתוף אריק קליין מאוניברסיטת ג'ורג' וושינגטון) ופרויקט חפירות ופרסום תל אכזיב

תפקיד: מרצה בכיר

מחלקה: החוג לציוויליזציות ימיות

טלפון חיצוני: 972-4-8240475

טל' פנימי: 2475

מייל: dcvikel@research.haifa.ac.il

Dr. Deborah Cvikel is a researcher at the Leon Recanati Institute for Maritime Studies, and a lecturer in the Department of Maritime Civilizations, both at the University of Haifa, Israel. She is concentrating on shipwrecks and shipbuilding of the Ottoman period (1516–1918), and contemporary maritime history of the region.

תפקיד: סגל אקדמי בכירassaf_yasur

מחלקה: החוג לציוויליזציות ימיות

טלפון חיצוני: 972-4-8240246

טל' פנימי: 2246

חדר: 113

מייל: dsivan@research.haifa.ac.il

Dr. Dorit Sivan is a senior lecturer at the Department of Maritime Civilizations, at the Charney School of Marine Sciences, University of Haifa. Her research interests focus on determining historical and prehistoric sea levels and how these relate to human civilizations. She is currently studying two intimately connected subjects: a. 'Landscape Archaeology' i.e. reconstruction of the coastal environment, mainly in the Holocene, by integrating human settlement records with other data. b. Determination of Holocene sea levels, with emphasis on the last millennium. Dr. Sivan's research, carried out jointly with Israeli and international colleagues and graduate students, is currently funded by the Israel Science foundation and the Israeli Ministry of Science and Technology.

 

תפקיד: סגל אקדמי בכיר

מחלקה: החוג לציוויליזציות ימיות

טל' פנימי: 8130

חדר: 5

מייל: adror@research.haifa.ac.il

Dr. Dror Angel is a researcher at the Leon Recanati Institute for Maritime Studies, and a senior lecturer in the departments of Marine Biology and Maritime Civilizations at the Charney School of Marine Science. He is a marine ecologist with interests in pelagic and benthic invertebrates, including gelatinous zooplankton (jellyfish), benthic macrofauna and protozoa; interactions between man and the marine environment (e.g. impacts of marine pollution and climate change on marine communities, marine aquaculture) and in finding practical (and sustainable) solutions to problems in the marine environment (e.g. eutrophication). 

CV  (March 1st, 2017, PDF Format)

תפקיד: סגל אקדמי בכיר

מחלקה: החוג לציוויליזציות ימיות

טלפון חיצוני: 972-4-8240737

טל' פנימי: 2737

חדר: 110

מייל: khalilih@research.haifa.ac.il

ד"ר חסן ח'ליליה, מרצה בכיר בחוג לציוויליזציות ימיות ובחוג ללימודים רב-תחומיים. הוא מומחה לתולדות המשפט הימי בים התיכון בימי-הביניים. מחקרו האחרון עוסק בחופש השייט והמעמד המשפטי של הים כפי שמשתקף בקוראן, מסורת של הנביא מוחמד, ספרות הלכתית, וחוזים בינלאומיים

תפקיד: מרצה בכיר

מחלקה: החוג לציוויליזציות ימיות

חדר: 116, הבניין הרב-תכליתי

טלפון: 054-760-8637

מייל: rgross@univ.haifa.ac.il

Prof. Ruth Shahack-Gross is head of the Laboratory for Sedimentary Archaeology at the Dept. of Maritime Civilizations, Charney School of Marine Sciences, University of Haifa, Israel. Graduated in Geology at the Hebrew University of Jerusalem and Archaeological Anthropology at Washington University in St. Louis, Missouri, USA. Conducted post-doctoral research and acted as the head of a research group at the Kimmel Center for Archaeological Science, Weizmann Institute, Israel. Prof. Shahack-Gross's main interest is understanding natural and anthropogenic processes that result in the formation of archaeological sites. She combines her geological and anthropological backgrounds into a unique research approach called geo-ethnoarchaeology. Her research methodology includes the study of archaeological sediments using Fourier Transform Infrared (FTIR) Spectroscopy, analysis of microscopic remains (phytoliths, ash, and more), and micromorphology. She applies these methods to study experimental, ethnographic and archaeological materials and their modes of formation and preservation. Current projects include: (1) Understanding events of destruction in ancient Mediterranean cities such as Megiddo, Lachish and Kabri; (2) Co-directing a long term project on the settlement oscillations in the Negev Highlands where trade connections with the Mediterranean coast are evident; (3) Study formation processes at prehistoric sites from a variety of Mediterranean environments; (4) Study the effect of the marine environment on submerged archaeological materials.

MORE

תפקיד: סגל אקדמי בכיר

מחלקה: החוג לציוויליזציות ימיות

טלפון חיצוני: 972-4-8240782

טל' פנימי: 2531/8060

חדר: 288

מייל: sariel.shalev@univ.haifa.ac.il

בכל הקריירה האקדמית שלי, מטרתי העיקרית היא להמשיך לתרום ולעזור ככל יכולתי לביסוס המחקר הבינתחומי של הארכיאולוגיה של המתכות והמטלורגיה של ארץ ישראל הקדומה והלבנט. אבני הדרך העיקריות לפיהן ניסיתי לתרום ולפתח את המחקר הם אלו:

תפקיד: סגל אקדמי בכיר (אמריטוס)

מחלקה: החוג לציוויליזציות ימיות

טלפון חיצוני: 972-4-8240782

טל' פנימי: 2782

חדר: 1

מייל: spanier@research.haifa.ac.il

Prof. Ehud Spanier is a full professor in the Department of Maritime Civilizations and The Leon Recanati Institute for Maritime Studies, and served, for many years as the head of the institute and the department. He obtained his B.Sc. in Biology and M.Sc. in Zoology from Tel-Aviv University and his Ph.D. in Oceanography and Marine Biology from the Rosenstiel School of Marine & Atmospheric Science, University of Miami, USA. Prof. Spanier currently serves on several national and international scientific and academic committees and was president of the Israel Society for Ecology and Environmental Quality Sciences for several years. He has been studying the ecology, behavior and behavioral ecology of marine fish and invertebrates (especially lobsters), ecology of artificial reefs, biogeography of marine animals and biology of invasive marine organisms. He also studied the Murex marine snails which were the source of the ancient dye industry (the Royal Purple- Argaman & the Biblical Blue – Tekhelet) and is the Israeli expert on dangerous marine animals. Prof. Spanier has published over 110 scientific publications and 4 books.

תפקיד: סגל אקדמי בכיר (אמריטוס)

מחלקה: החוג לציוויליזציות ימיות

טלפון חיצוני: 972-4-8240453  (פנימי: 2453/2415)

חדר: 111

מייל: martzy@research.haifa.ac.il

Prof. Michal Artzy is the head of the Leon Recanati Institute for Maritime Studies, and a professor in the departments of Maritime Civilizations and Archaeology. She is presently involved in coastal and underwater archaeology, especially of the Carmel Coast, where she has been working on anchorages in the Bronze Age and their international networks. She is co-directing the excavations at Tel Akko, concentrating on its landscape in antiquity and its anchorages and harbors, using geo-morphologic and geo-physical approaches.

תפקיד: סגל אקדמי בכיר  (אמריטוס)

מחלקה: החוג לציוויליזציות ימיות

 

l

Prof. Yaacov Kahanov was a professor at the Department of Maritime Civilizations and the Recanati Institute for Maritime Studies at the University of Haifa. He was a specialist in ancient ship construction and analysis of maritime transport in antiquity. Prof. Kahanov was the conservator and curator of the Ma'agan Mikhael Shipwreck. His work with shipwrecks along the Israeli coast began in 1988 and from 1998 till his death he has directed shipwreck excavations in the Dor/Tantura lagoon and in Akko. Prof. Kahanov supervised ten underwater shipwreck projects, which include a number of PhD and MA theses. He was an active participant in international conferences and working groups, and has been granted several EU and other national and international projects.

תפקיד: סגל אקדמי בכיר (אמריטוס)

מחלקה: החוג לציוויליזציות ימיות

טלפון חיצוני: 972-48240356

טל' פנימי: 2356

חדר: 112

מייל: y.mart@research.haifa.ac.il

המחקר שלי מתמקד בביקוע היבשת ובהפחתה של קרקעית האוקיאנוס, ובביטוי של תהליכים אלהבמזרח הים התיכון ובצפון ים סוף. בנוסף אני חוקר תופעות של הצפות ימיות קיצוניות, כמו הצפת הים התיכון בראשית תקופת הפליוקן, הצפת הים השחור בראשית תקופת ההולוקן, ושינויים במפלס הים בתקופות היסטוריות.

דצמבר 2012