Clicky

menu

אודות

מנהיגות

מנהיגות

בבקשה למצוא מידע על המנהיגים ותומכי מפתח כאן.תומכים

אנשים וקרנות התומכים בפעילות בית הספר למדע הים על שם ליאון צ'רני


סגל אקדמי ומנהלי

סגל אקדמי ומנהלי

 נא למצוא את המידע שלנו על הסגל וצוות כאן.


גלה את חיפה

גלה את חיפה

אמנם הים התיכון הינו ים סגור וקטן יחסית, אך הוא מורכב ממגוון עשיר של מערכות טקטוניות – מקורות של רעדות אדמה עוצמתיים וצונמיים; אגם עשיר במשאבים טבעיים שרק מחכים שנגלה וננצל ותם; הרכב של פעילות אוקיאנוגרפיה יחד עם אוכלוסיה ימית רגישה מאוד לשינויים גלובליים; ערש ונקודת מפגש של ציוויליזציות ימיות  מאז בריאת העולם; מרכז ישוב של 200 מיליון תושבים ומרכז התעניינות של כל העולם כולו.

תור חיפה - עיר אחת, מגוון אפשרויות

שותפים

שותפים

קראו כאן מידע אודות שותפינו.